aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6747

Prodej ohýbačka ruční; XOCA 2000/5, z majetku Hydraulické stroje a zařízení s.r.o.

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 01.09.2022 10:00:00
Aktuální čas 29.03.2023 02:37:24
Konec 30.09.2022 11:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 100 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 3 413 Kč
Aktuální cena 3 616 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 1 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
IMG_20220511_104009.jpg
 
Uživatel 1185030.09.2022 10:54:173 616
Uživatel 1587815.09.2022 12:13:203 516
Popis:

Opakovaný prodej ohýbačka ruční; XOCA 2000/5, z majetku Hydraulické stroje a zařízení s.r.o.

odpočet DPH není možný

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka Hydraulické stroje a zařízení s.r.o.  (KSBR 38 INS 7264 / 2019)

Jedná se o použitý stroj. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku. Prodávající neručí za vady předmětu prodeje.

Konečná cena podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele). Vítězem aukce se účastník stává až v momentu sdělení emailem z adresy stejskal@gaute.cz, že prodávající akceptuje cenu dosaženou v aukci.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Kupující hradí poplatky spojené s registrací Předmětu prodeje, pakliže takové poplatky vzniknou.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Vítěz aukce musí předmět aukce převzít do data stanovené insolvenčním správcem. Nepřevzetím předmětu aukce do uvedeného data je aukce zmařena bez nároku na vrácení složené kauce.

Doplatek kupní ceny musí být vítězem aukce uhrazen na účet majetkové podstaty.

Veškeré náklady spojené s převzetím a pojištěním předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]