aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6605

Prodej - OLOMOUC - Byt 3+1, podlahová plocha 61m2, balkon, sklep, Olomouc - Nová Ulice

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 24.03.2022 10:00:00
Aktuální čas 31.03.2023 04:42:41
Konec 26.05.2022 13:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 800 000 Kč
Vyvolávací cena 2 950 000 Kč
Aktuální cena 2 960 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 130 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
DSC00434_1.jpg
 
Uživatel 1495124.05.2022 10:33:352 960 000
Uživatel 1903424.05.2022 09:52:342 952 000
Popis:

24.5.2022: POZOR - AUKCE ZRUŠENA!!!!

AUKCE BYLA S OHLEDEM NA NEVYŘEŠENÝ EXEKUČNÍ PŘÍKAZ PŘÍMÉHO VLASTNÍKA ID 1/2 PANÍ VENDULY HAVLÍKOVÉ ZRUŠENA!!! V NÁSLEDUJÍCÍCH DNECH DOJDE K ZAHÁJENÍ PRODEJE ID 1/2 NEMOVITOSTI, KTERÁ JE ZAPSÁNA V MAJETKOVÉ PODSTATĚ DLUŽNÍKA RADOSLAVA HAVLÍKA.


28.4.2022: TERMÍN I. PROHLÍDKY BYL UPRAVEN - PROHLÍDKY PROBĚHNOU: I. termín 12.5.2022 v 11:00hod., II. termín 17.5.2022 v 11:00 hod.

Prodej bytu 3+1 s balkonem a sklepem o velikosti 61m2, ve 2.NP zatepleného panelového domu v Olomouci, ul. U Kovárny 1143/1, Olomouc - Nová Ulice.  

Jedná se o třístranně orientovaný byt 3+1 umístěný ve 2.NP. Ze společné chodby se vstupuje do malé předsíně. Z ní jsou přístupné obývací pokoj, kuchyně, koupelna, WC. Obývací pokoj je průchozí do dalších dvou pokojů. Na balkon se vstupuje z obývacího pokoje. Bytové jádro je původní. Ze strany předsíně je zděné, ze strany kuchyně umakartové. Okna jsou původní dřevěná zdvojená, nová plastová jsou pouze u balkonu. Vytápění je ústřední z výměníku, ohřev vody centrální.

Výměry místností:
- pokoj: 18,4m2, - pokoj 12,4m2, - pokoj 11,6m2, - kuchyně 8,6m2, - koupelna 2,1m2, - wc 1m2, - předsíň 5,5m2, - spíž 0,5m2, - sklepní kóje 1m2, - balkon 1,9m2.

Bližší popis předmětu prodeje je uvedený v Příloze č. 2 - znalecký posudek.pdf

Termin konání prohlídek:
I. termín - 12.5.2022 v 11:00 hod.

II. termín - 17.5.2022 v 11:00 hod.

Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese:
U kovárny 1143/1, 779 00 Olomouc - Nová Ulice.  GPS souřadnice: 49.5951144N, 17.2279797E

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Předmět prodeje:
- jednotka č. 1143/4, byt, zapsaná v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3409 pro katastrální území Nová Ulice, obec Olomouc, situovaná v budově č.p. 1143, 1144, byt dům, část obce Nová Ulice, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1455 pro katastrální území Nová Ulice, obec Olomouc, postavené na pozemku parc.č. St. 1021/1, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. St. 1021/2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaných na listu vlastnictví č. 1455 pro katastrální území Nová Ulice, obec Olomouc, vše u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 611/22186 na společných částech budovy výše uvedené, náležejícího k předmětné jednotce, a dále také spoluvlastnického podílu ve výši 611/22186 na pozemku parc.č. St. 1021/1, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. St. 1021/2, zastavěná plocha a nádvoří, náležejícího k předmětné jednotce.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).

Prodej 1/2 nemovitostí je prodejem z majetkové podstaty dlužníka Radoslava Havlíka v insolvenčním řízení. Prodej druhé 1/2 nemovitostí je přímý prodej poloviny připadající na přímého vlastníka - Venduly Havlíkové, tj. nikoliv insolvence. Předmětem prodeje je tedy celá nemovitost, jak je uvedeno výše.


Předmětem prodeje nejsou movité věci.
 
Vítěz aukce (kupující) je povinen podepsat kupní smlouvu nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce.

Celková kupní cena bude v kupní smlouvě rozdělena tímto způsobem:
- 50% kupní ceny připadne na spoluvlastnický podíl Radoslava Havlíka
- 50% kupní ceny připadne na spoluvlastnický podíl Venduly Havlíkové

Kupní cena připadající na spoluvlastnický podíl Radoslava Havlíka - dlužníka v insolvenčním řízení - musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy na účet majetkové podstaty insolvenčního správce.

Kupní cena připadající na spoluvlastnický podíl Venduly Havlíkové - musí být vítězem aukce zaplacena do advokátní či notářské úschovy na základě samostatné smlouvy o správě finančních prostředků.

Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce.

Správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek spojený s návrhem na výmaz (vkladem) zástavních práv, zaniklých zpeněžením předmětné nemovitosti v insolvenčním řízení, uhradí kupující

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu. 

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty. 

 
Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem a insolvenčním správcem.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]