aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6678

Prodej - OLOMOUC - spoluvlastnický podíl id 1/2 - Byt 3+1, podlahová plocha 61m2, balkon, sklep, Olomouc - Nová Ulice

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 31.05.2022 10:00:00
Aktuální čas 09.02.2023 01:07:40
Konec 28.07.2022 13:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 800 000 Kč
Vyvolávací cena 1 400 000 Kč
Aktuální cena 1 400 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 250 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
DSC00434_1.jpg
 
Uživatel 956428.07.2022 12:24:331 400 000
Popis:

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k bytové jednotce č. 1143/4 - bytu 3+1 s balkonem a sklepem o velikosti 61m2, ve 2.NP zatepleného panelového domu v Olomouci, ul. U Kovárny 1143/1, Olomouc - Nová Ulice.  

Jedná se o třístranně orientovaný byt 3+1 umístěný ve 2.NP. Ze společné chodby se vstupuje do malé předsíně. Z ní jsou přístupné obývací pokoj, kuchyně, koupelna, WC. Obývací pokoj je průchozí do dalších dvou pokojů. Na balkon se vstupuje z obývacího pokoje. Bytové jádro je původní. Ze strany předsíně je zděné, ze strany kuchyně umakartové. Okna jsou původní dřevěná zdvojená, nová plastová jsou pouze u balkonu. Vytápění je ústřední z výměníku, ohřev vody centrální.

Výměry místností:
- pokoj: 18,4m2, - pokoj 12,4m2, - pokoj 11,6m2, - kuchyně 8,6m2, - koupelna 2,1m2, - wc 1m2, - předsíň 5,5m2, - spíž 0,5m2, - sklepní kóje 1m2, - balkon 1,9m2.

Bližší popis předmětu prodeje je uvedený v Příloze č. 2 - znalecký posudek.pdf

Termin konání prohlídek:
I. termín - 22.6.2022 v 11:00 hod.

II. termín - 22.7.2022 v 11:00 hod.

Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese:
U kovárny 1143/1, 779 00 Olomouc - Nová Ulice.  GPS souřadnice: 49.5951144N, 17.2279797E

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Předmět prodeje:
Spoluvlastnický podíl o velikosti id ½ k nemovitostem:
jednotka č. 1143/4, byt, zapsaná v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3409 pro katastrální území Nová Ulice, obec Olomouc, situovaná v budově č.p. 1143, 1144, byt dům, část obce Nová Ulice, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1455 pro katastrální území Nová Ulice, obec Olomouc, postavené na pozemku parc.č. St. 1021/1, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. St. 1021/2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaných na listu vlastnictví č. 1455 pro katastrální území Nová Ulice, obec Olomouc, vše u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 611/44372 na společných částech budovy výše uvedené, náležejícího k předmětné jednotce, a dále také spoluvlastnického podílu ve výši 611/44372 na pozemku parc.č. St. 1021/1, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. St. 1021/2, zastavěná plocha a nádvoří, náležejícího k předmětné jednotce.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).

Předmětem prodeje nejsou movité věci.
 
Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.
 
Správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek spojený s návrhem na výmaz (vkladem) zástavních práv, zaniklých zpeněžením předmětné nemovitosti v insolvenčním řízení, uhradí kupující

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.
 
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu. 

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty. 

Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem a insolvenčním správcem.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]