aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6575

Prodej paletové regály 3 ks (7sloupců x 3 buňky) - z majetku LN FOOD WORLD OF PORTIONS - odpočet DPH

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 01.03.2022 10:00:00
Aktuální čas 22.05.2022 02:16:15
Konec 05.04.2022 13:35:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 200 000 Kč
Vyvolávací cena 28 300 Kč
Aktuální cena 120 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 14 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
1.jpg
 
Uživatel 1774305.04.2022 13:32:08 120 000
Uživatel 850405.04.2022 13:29:59 112 000
Uživatel 1774305.04.2022 13:25:20 110 000
Uživatel 850405.04.2022 13:24:59 100 000
Uživatel 1774305.04.2022 13:20:2898 000
Uživatel 850405.04.2022 13:19:5896 000
Uživatel 1774305.04.2022 13:15:0895 000
Uživatel 850405.04.2022 13:14:5792 000
Uživatel 1774305.04.2022 13:09:5090 000
Uživatel 1783205.04.2022 13:08:2387 000
Uživatel 1774305.04.2022 13:06:2885 000
Uživatel 1783205.04.2022 13:04:3782 000
Uživatel 1774305.04.2022 13:00:3880 000
Uživatel 850405.04.2022 13:00:0678 000
Uživatel 1783205.04.2022 12:59:5177 000
Uživatel 1774305.04.2022 12:29:5375 000
Uživatel 1883905.04.2022 12:23:2670 000
Uživatel 1774305.04.2022 11:30:0352 000
Uživatel 1883905.04.2022 06:53:4750 000
Uživatel 850404.04.2022 12:01:1229 300
Uživatel 1640219.03.2022 18:33:1828 300
Popis:

Paletové regály 3 ks (7sloupců x 3 buňky), z majetku LN FOOD WORLD OF PORTIONS s.r.o.

Vyvolávací cena je vč. DPH 21%. ODPOČET DPH JE MOŽNÝ!!!

Bližší popis předmětu prodeje je uveden v přiloženém znaleckém posudku, který se nachází v příloze aukce!!

Termin konání prohlídek:               
I. termín - 15.3.2022 v 11:00 hod.                      
II. termín - 25.3.2022 v 11:00 hod.

Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je při vjezdu k objektu na adrese Dolany 683, 783 16 Dolany. GPS souřadnice: 49.6543703N, 17.3214897E

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

POZOR - s ohledem na aktuální situaci COVID-19 nejsme schopni garantovat termín konání prohlídky. Tato může být kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat.

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 20 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Místo předání: Dolany

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka LN FOOD WORLD OF PORTIONS s.r.o.

Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.

Kupující se zavazuje převzít věci předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese kupující.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se svojí účastí v aukci vzdává práva z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

Případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv k předmětu prodeje z veřejných seznamů hradí kupující.

Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.

 

Přehled dotazů:
Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]