Evid. číslo: A7191

Prodej Peugeot Boxer 3.0, 130kW, první registrace 2013, cca 770 tis. km, z majetku PRECON s.r.o. - odpočet DPH

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 28.03.2024 10:00:00
Aktuální čas 25.04.2024 13:55:46
Konec 03.05.2024 12:00:00
Zbývá 7 dní 22 hodin
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 95 000 Kč
Vyvolávací cena 35 880 Kč
Aktuální cena 35 880 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 18 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 28.03.2024 10:00:00
Konec 03.05.2024 12:00:00
Zbývá 7 dní 22 hodin
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 95 000 Kč
Vyvolávací cena 35 880 Kč
Aktuální cena 35 880 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 18 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Žádné příhozy zatím nebyly učiněny.

Popis

Prodej Peugeot Boxer 3.0, 130 kW, první registrace 2013, stav počítadla km: cca 770 tis. km, VIN: VF3YCPMFC12437603, z majetku dlužníka PRECON s.r.o.

Vyvolávací cena je vč. DPH 21%. ODPOČET DPH JE MOŽNÝ!!!

Vozidlo má demontovanou baterii. Vozidlo je pojizdné, je vadná převodovka - nejde zařadit 3. rychlostní stupeň, v ostatním stav vozidla odpovídá stáří a počtu najetých km. Vozidlo bylo pravidelně servisováno.

Termin konání prohlídek:
dle individuální dohody

Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Žižkova 507, 543 01 Vrchlabí. GPS souřadnice: 50.6166061N, 15.6183317E.

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 20 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Místo předání: Vrchlabí.

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka PRECON s.r.o..

Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

Vítěz aukce bere na vědomí podmínku, že si před převzetím vozidla sjedná povinné ručení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.
 
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:
 
Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.
 
Kupující se zavazuje uhradit případné náklady spojené s výmazem předmětu prodeje z rejstříku zástav.
 
Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
 
Kupující se zavazuje převzít předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; případné náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující.
 
Kupující si nemůže vymínit jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající nenese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručuje, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.
 
Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.
 
Kupující se předem vzdává práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.
 
Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení insolvenčního správce.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce