aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5426

Prodej podílu id. 1/2 na RD 3+1 v obci Vrbice, užitná plocha 88m2, zastavěná plocha 140m2

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Novakova Alice
Email novakova@gaute.cz
Telefon 739003020
Začátek 29.06.2020 16:34:00
Aktuální čas 09.08.2020 04:05:28
Konec 18.08.2020 16:34:00
Zbývá 9 dni 12 hodin
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 154 138 Kč
Aktuální cena 154 138 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 10 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
IMG-1813.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Prodej podílu id. 1/2 na RD 3+1 v obci Vrbice, užitná plocha 88m2, plocha pozemku 140m2

Dům se nachází v obci Vrbice v Jihomoravském kraji, která je součástí turisticky oblíbené lokality, zejména pro cykloturistiku, historické památky a vinné sklepy. Obec leží zhruba 12 km od Hustopečí.

GPS: 48.9135936N, 16.8983686E

Adresa: Vrbice 157, 691 09, okres Břeclav

Sítě: Možnost připojení na obecní vodovod, kanalizaci a elektrosíť - v domě pouze 220V

Dispozice: 3+1 bez vybavení a soc. zařízení, užitná plocha RD 88m2, zastavěná plocha na pozemku je 111m2, celková plocha pozemků 140m2.

Stav nemovitosti: Nemovitost je značně podmáčená a vyžaduje rozšířenou rekonstrukci jak základů, zdiva a střechy. Pod nemovitostí se nachází několik sklepů sousedních vlastníků. Obvodové a vniřní zdivo: cihla a kotovice.

Prohlídky: Dům je zvenku volně přístupný, pro prohlídku prohlídku interiéru je nutné spojit se s makléřem Bc. Alicí Novákovou tel. 739 003 020. minimálně tři pracovní dny před plánovanou prohlídkou.

Jedná se o jednopodlažní rodinný dům bez podsklepení. Obsahem domu je jedna bytová jednotka bez příslušenství. Dispoziční řešení domu je 3+1. Dům je bez soc. vybavení, kuchyně bez vybavenosti, pouze elektrický vařič, ve dvoře suchá toaleta. Vytápění domu je lokální na TP /jedna kamna/.

Příjezd k nemovitosti je umožněn po zpevněné cest ze severní strany. 

Dům není obývaný a vyžaduje kompletní stavební úpravy vč. konstrukcí dlouhodobé životnosti. Stáří domu není doloženo původními podklady, stáří odhadováno na 100 - 110 let, odhadovaná přístavba 53 let.

Pozemková parcela zast. plochy p.č. St.5 tvoří s rodinným domem č.p. a vším příslušenstvím jednotný funkční vlastnický celek. Mimo vlastní pozemek je za štítem domu provedena žumpa a jímka na dešťovou vodu. V atriu přistavěny drobné stavby z roku 1965. Přípojky inženýrských sítí vedeny do domu ze severovýchodní strany.

UPOZORNĚNÍ: Výstavba dvorního křídla a plotu dvora nesouhlasí s půdorysem pozemkové parcely!

UPOZORNĚNÍ: Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze realizovat prodej předmětu prodeje do vlastnictví vítěze aukce.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSCB 27 INS 857/2019

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 45 dnů od konce aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

UPOZORNĚNÍ: Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

UPOZORNĚNÍ: Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

UPOZORNĚNÍ: Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

UPOZORNĚNÍ: Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]