aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6260

Prodej pohledávky z majetku dlužníka v IŘ KSUL 23 INS 2451/2019

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 02.08.2021 14:00:00
Aktuální čas 31.03.2023 04:53:00
Konec 23.08.2021 12:05:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 500 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 15 000 Kč
Aktuální cena 15 500 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 5 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: bez povinnosti zveřejnění
 
images.jpg
 
Uživatel 1792123.08.2021 11:59:4715 500
Uživatel 1794319.08.2021 12:42:0915 000
Popis:

 

Prodej majetku zapsaného do majetkové podstaty dlužníka Petra Primasová - pohledávky: 

Pravomocně přiznaná pohledávka za : Miloslava Franke, nar.28.9.1972, bytem Siedlungstrasse 12, Rottenburg an der Laaber, SRN, vedenou v soupisu majetkové podstaty čj. KSUL 23 INS 2451 /2019 pod pol. IV./3 v celkové výši 424.405 Kč s příslušenstvím.

Pro účast v aukci je mimo uvedených podmínek třeba uhradit vratnou kauci. Jedná se o prodej z insolvenčního řízení.

Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci.

Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Kupující (vítěz aukce) je povinen uzavřít smlouvu o postoupení pohledávek nejpozději do 20 dnů od skončení aukce. Kupní cenu pak uhradit nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávek.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním správcem.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]