aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4490

Prodej polořadového RD s velkým pozemkem, CP 1344 m2 , obec Křenov, okr. Svitavy

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 22.07.2019 13:00:00
Aktuální čas 12.07.2020 06:16:00
Konec 17.09.2019 15:25:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 585 000 Kč
Aktuální cena 690 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 35 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
P_20170928_110217.jpg
 
Uživatel 1271817.09.2019 15:18:36 690 000
Uživatel 1272017.09.2019 15:18:23 680 000
Uživatel 1271817.09.2019 15:17:26 675 000
Uživatel 1272017.09.2019 15:17:13 670 000
Uživatel 1271817.09.2019 15:16:04 665 000
Uživatel 1272017.09.2019 15:15:42 660 000
Uživatel 1271817.09.2019 15:13:37 655 000
Uživatel 1272017.09.2019 15:13:27 650 000
Uživatel 1271817.09.2019 15:08:24 645 000
Uživatel 1272017.09.2019 15:08:11 640 000
Uživatel 1271817.09.2019 15:03:32 635 000
Uživatel 1272017.09.2019 15:03:09 626 000
Uživatel 1271817.09.2019 15:02:44 621 000
Uživatel 1272017.09.2019 15:02:17 616 000
Uživatel 1271817.09.2019 14:58:03 611 000
Uživatel 1272017.09.2019 14:49:39 585 000
Popis:

Prodej polořadového rodinného domu s velkým pozemkem, CP 1344 m2, obec Křenov, okr. Svitavy.

Předmětem prodeje je řadový, krajový zděný rodinný dům s pozemkem. Jde o přízemní stavbu s průjezdem do dvora ( zas.plocha 220 m2). V zadní části zahrady je umístěn přízemní objekt ( zast.plocha 170 m2). Kategorie energetické náročnosti G - energ.průkaz nedodán. Dlužník není součinný a neumožnil prohlídku nemovitostí.

Plocha:

celkem : 1344 m2


Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.

Movité věci  uvedené na fotografiích nejsou předmětem prodeje.

Prohlídky: dle dohody

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Prodávající upozorňuje, že předmět prodeje je užíván a může být užíván i ke dni podpisu kupní smlouvy dlužníkem s tím, že řešení této situace je plně v kompetenci kupujícího - vítěze aukce.

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 45 dnů ode dne skončení aukce uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem !


Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující. 

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]