aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6539

Prodej porcelánových výrobků a zásob, z majetku dlužníka BOHEMIA PORCELÁN MORITZ ZDEKAUER 1810 s.r.o.

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 31.01.2022 12:00:00
Aktuální čas 03.07.2022 13:49:20
Konec 08.12.2022 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 350 000 Kč
Aktuální cena 350 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 50 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
čtyřfoto.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej porcelánových výrobků a zásob, z majetku dlužníka BOHEMIA PORCELÁN MORITZ ZDEKAUER 1810 s.r.o.

Jedná se o soubor skladových výrobků a zásob - talíře, misky, hrnky, šálky, podšálky, pokličky, vázy, tácy a další.

Seznam majetku je zveřejněn v rámci přílohy pod textem aukce – Předmět prodeje

Jednotlivé počty a položky v seznamech nemusí odpovídat skutečnosti. Platí reálny stav zjištěný na místě.

Cena vč. 21% DPH - odpočet možný

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka BOHEMIA PORCELÁN MORITZ ZDEKAUER 1810 s.r.o. v insolvenčním řízení: KSPL 58 INS 16988 / 2018

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 7 dnů ode dne skončení aukce (od sdělení odsouhlasení ceny). Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

 Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

UPOZORNĚNÍ: Doporučujeme osobní prohlídku, na pozdější reklamace nebude brát zřetel.

 

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]