aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4978

Prodej pozemek o výměře 1.201m2,Prachatice, Jihočeský kraj

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 17.11.2019 10:00:00
Aktuální čas 07.12.2019 14:54:52
Konec 17.01.2020 15:00:00
Zbývá 41 dni 0
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 250 000 Kč
Vyvolávací cena 449 000 Kč
Aktuální cena 449 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 50 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
DSC_0805.JPG
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Prodej pozemku o výměře 1.201m2 v k.ú. Libínské Sedlo, okres Prachatice.

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc.č. 76/1 o výměře 784 m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 76/2 o výměře 417 m2, zahrada,
zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 693 pro katastrální území Libínské Sedlo, obec Prachatice, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP Prachatice.

Popis předmětu prodeje:
Znalec ve znaleckém posudku konstatuje, že pozemky jsou v územním plánu určeny pro obytnou funkci.  

Není zajištěn přístup k pozemkovým parcelám a tyto nejsou napojeny na žádné inženýrské sítě. 

Bližší popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku, který tvoří přílohu této aukce – Příloha č. 2 – Znalecký posudek.pdf

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení insolvenčním správcem.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]