aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4307

Prodej pozemku, Frenštát pod Radhoštěm, Nový Jíčín, UP 1043 m2

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Gottvald Michael
Email gottvald@gaute.cz
Telefon 776 118 336
Začátek 24.04.2019 17:46:00
Aktuální čas 04.06.2020 03:23:43
Konec 11.06.2019 12:35:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 36 750 Kč
Aktuální cena 203 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 10 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
cuzk.jpg
 
Uživatel 1185711.06.2019 12:28:38 203 000
Uživatel 1207511.06.2019 12:28:25 202 000
Uživatel 1185711.06.2019 12:27:54 201 000
Uživatel 1207511.06.2019 12:27:38 200 000
Uživatel 1185711.06.2019 12:27:12 196 000
Uživatel 1207511.06.2019 12:26:47 195 000
Uživatel 1185711.06.2019 12:24:14 191 000
Uživatel 1207511.06.2019 12:22:53 190 000
Uživatel 1185711.06.2019 12:22:28 181 000
Uživatel 1207511.06.2019 12:20:47 180 000
Uživatel 1185711.06.2019 12:19:00 173 000
Uživatel 1207511.06.2019 12:18:46 172 000
Uživatel 1185711.06.2019 12:17:20 171 000
Uživatel 1207511.06.2019 12:17:09 170 000
Uživatel 1185711.06.2019 12:15:43 161 000
Uživatel 1207511.06.2019 12:15:15 155 000
Uživatel 1185711.06.2019 12:14:30 151 000
Uživatel 1207511.06.2019 12:13:51 150 000
Uživatel 1185711.06.2019 12:13:04 141 000
Uživatel 1207511.06.2019 12:12:44 140 000
Uživatel 1185711.06.2019 12:12:20 131 000
Uživatel 1207511.06.2019 12:11:52 130 000
Uživatel 1185711.06.2019 12:09:26 121 000
Uživatel 1207511.06.2019 12:08:56 120 000
Uživatel 1185711.06.2019 12:08:08 108 000
Uživatel 1207511.06.2019 12:07:50 107 000
Uživatel 1185711.06.2019 12:06:10 106 000
Uživatel 1207511.06.2019 12:05:44 105 000
Uživatel 1185711.06.2019 12:04:21 101 000
Uživatel 1207511.06.2019 12:03:50 100 000
Uživatel 1185711.06.2019 12:03:0398 000
Uživatel 1207511.06.2019 12:02:4597 000
Uživatel 1185711.06.2019 12:01:5796 000
Uživatel 1207511.06.2019 12:01:2295 000
Uživatel 1185711.06.2019 12:00:3791 000
Uživatel 1207511.06.2019 12:00:2890 000
Uživatel 1185711.06.2019 11:59:0181 000
Uživatel 1207511.06.2019 11:58:4480 000
Uživatel 1185711.06.2019 11:57:3071 000
Uživatel 1207511.06.2019 11:57:1170 000
Uživatel 1185711.06.2019 11:54:0263 000
Uživatel 1207511.06.2019 11:52:5762 000
Uživatel 1185711.06.2019 11:51:5061 000
Uživatel 1207511.06.2019 11:50:5060 000
Uživatel 1185711.06.2019 11:49:0553 000
Uživatel 1207511.06.2019 11:47:2252 000
Uživatel 1185711.06.2019 11:43:1951 000
Uživatel 1207511.06.2019 11:42:0750 000
Uživatel 1185711.06.2019 11:31:4948 000
Uživatel 1207511.06.2019 11:30:4945 000
Uživatel 1185711.06.2019 11:23:2243 000
Uživatel 1207511.06.2019 10:53:3242 000
Uživatel 1185703.05.2019 12:16:2840 000
Popis:

Prodej pozemku o celkové výměře 1043 m2 v obci Frenštát pod Radhoštěm. Pozemek je katastrem nemovitostí vedený jako trvalý travní porost. Přes pozemek vede plynovod.

 

Parcelní číslo: 4014/17


GPS: 49.5378339N, 18.2018733E


Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSOS 22 INS 4837 / 2017

 

UPOZORNĚNÍ: Středem pozemku vede vedení vysokotlakého plynovodu DN 300.

 

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

 

UPOZORNĚNÍ: Lhůta pro uzavření zprostředkovatelské smlouvy je 15 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

 

UPOZORNĚNÍ: Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

 

UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

 

UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

 

UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

 

UPOZORNĚNÍ: Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

 

UPOZORNĚNÍ: Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

 

UPOZORNĚNÍ: Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.


UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]