Evid. číslo: A7113

Prodej pozemku "I"o celkové výměře 3.899 m2 obec Václavovice, ulice K Důlku okres Ostrava-město

Aukce Anglická
Vyřizuje Andrea Šálovská
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 08.01.2024 10:00:00
Aktuální čas 03.03.2024 03:32:40
Konec 01.03.2024 13:20:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 250 000 Kč
Aktuální cena 900 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 25 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Aukce Anglická
Vyřizuje Andrea Šálovská
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 08.01.2024 10:00:00
Konec 01.03.2024 13:20:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 250 000 Kč
Aktuální cena 900 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 25 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Uživatel 18060 01.03.2024 13:14 900 000 Kč

Uživatel 18143 01.03.2024 13:14 855 000 Kč

Uživatel 18060 01.03.2024 13:12 850 000 Kč

Uživatel 18143 01.03.2024 13:11 805 000 Kč

Uživatel 18060 01.03.2024 13:08 800 000 Kč

Uživatel 18143 01.03.2024 13:08 755 000 Kč

Uživatel 18060 01.03.2024 13:07 750 000 Kč

Uživatel 18143 01.03.2024 13:04 715 000 Kč

Uživatel 18060 01.03.2024 13:03 710 000 Kč

Uživatel 18143 01.03.2024 13:02 705 000 Kč

Uživatel 18060 01.03.2024 13:01 700 000 Kč

Uživatel 18143 01.03.2024 12:59 655 000 Kč

Uživatel 18060 01.03.2024 12:58 650 000 Kč

Uživatel 18143 01.03.2024 12:54 605 000 Kč

Uživatel 18060 01.03.2024 12:52 600 000 Kč

Uživatel 18143 01.03.2024 12:46 555 000 Kč

Uživatel 18060 01.03.2024 12:41 550 000 Kč

Uživatel 18143 01.03.2024 11:57 505 000 Kč

Uživatel 18060 01.03.2024 11:54 500 000 Kč

Uživatel 18143 01.03.2024 09:50 455 000 Kč

Uživatel 18060 01.03.2024 09:34 450 000 Kč

Uživatel 18144 01.03.2024 09:34 415 000 Kč

Uživatel 18143 01.03.2024 09:29 410 000 Kč

Uživatel 18144 01.03.2024 09:29 405 000 Kč

Uživatel 18143 01.03.2024 09:25 400 000 Kč

Uživatel 18144 01.03.2024 09:24 390 000 Kč

Uživatel 18143 01.03.2024 09:21 385 000 Kč

Uživatel 18144 01.03.2024 09:20 380 000 Kč

Uživatel 18143 01.03.2024 09:17 375 000 Kč

Uživatel 18144 01.03.2024 09:16 370 000 Kč

Uživatel 18143 01.03.2024 09:15 365 000 Kč

Uživatel 18144 01.03.2024 09:10 360 000 Kč

Uživatel 18143 01.03.2024 09:03 355 000 Kč

Uživatel 18060 01.03.2024 08:52 350 000 Kč

Uživatel 18143 01.03.2024 08:50 310 000 Kč

Uživatel 18144 01.03.2024 08:46 305 000 Kč

Uživatel 18143 27.02.2024 19:27 300 000 Kč

Uživatel 18144 27.02.2024 19:19 295 000 Kč

Uživatel 18143 27.02.2024 18:01 290 000 Kč

Uživatel 18144 27.02.2024 12:32 285 000 Kč

Uživatel 18143 27.02.2024 10:53 280 000 Kč

Uživatel 18144 27.02.2024 10:27 275 000 Kč

Uživatel 18143 26.02.2024 20:24 270 000 Kč

Uživatel 18144 26.02.2024 19:21 265 000 Kč

Uživatel 18143 26.02.2024 17:46 260 000 Kč

Uživatel 18144 26.02.2024 08:50 255 000 Kč

Uživatel 18061 14.02.2024 19:55 250 000 Kč

Popis

Prodej pozemku "I"o celkové výměře 3.899 m2  obec Václavovice, ulice K Důlku okres Ostrava-město

Obec Václavovice leží v Moravskoslezském kraji v okrese Ostrava-město v blízkosti měst Ostrava, Havířov a Frýdek-Místek a je členem svazku obcí Region Slezská brána.

Pozemek je dle platného územního plánu obce Václavovice v plochách zemědělských  - plochy orné půdy a trvalých travních porostů s hlavním využitím zemědělská rostlinná výroba, pastevní chov hospodářských zvířat.

Václavovice mají výbornou dopravní dostupnost danou blízkostí dálničních tras. Hromadná doprava je zajištěna autobusovými spoji z autobusové zastávky „Restaurace u Čepaníků“, která je situována v bezprostřední blízkosti nemovitosti.

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce.

Předmět prodeje je přesně specifikován v příloze Předmět prodeje.pdf zveřejněné v příloze této aukce.


Prohlídky : jsou možné kdykoliv, pozemky jsou volně přístupné GPS:  49°45'18.83"N, 18°23'08.53"E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.


Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, resp. zajištěným věřitelem, uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.


Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.

 
Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením nezanikají.

Podmínky prodávajícího:

  • kupní cena bude zájemcem bude zaplacena před    podpisem kupní smlouvy ze strany prodávajícího, a to na účet č. 223883840/0600 vedený u MONETA Money a.s., variabilní symbol 470521014.
  • - prodávající má možnost nevyhlásit žádného vítěze, popřípadě zrušit aukci na základě pokynu (odsouhlasení) zajištěného věřitele.
  • -  věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou prodávány a předávány tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat;
  • - kupující bude zavázán převzít věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;
  • - kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;
  • - prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;
  • - kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

 PRO-18-00084

 

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce