aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6262

Prodej pozemku o CP 1293 m2, dle ÚP zastavitelné území plochy smíšené obytné, obec Chaloupky, okr.Beroun

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 04.08.2021 12:00:00
Aktuální čas 09.02.2023 00:36:15
Konec 05.10.2021 14:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 1 902 000 Kč
Aktuální cena 3 218 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 95 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: bez povinnosti zveřejnění
 
foto 3.jpg
 
Uživatel 1797305.10.2021 14:12:523 218 000
Uživatel 1811305.10.2021 14:08:313 195 000
Uživatel 1797305.10.2021 14:03:293 183 000
Uživatel 1811305.10.2021 13:59:483 130 000
Uživatel 1797305.10.2021 13:54:103 118 000
Uživatel 1811305.10.2021 13:53:352 999 999
Uživatel 1797305.10.2021 13:49:432 983 000
Uživatel 1806205.10.2021 13:43:592 940 000
Uživatel 1797305.10.2021 13:38:242 918 000
Uživatel 1806205.10.2021 13:37:392 900 000
Uživatel 1797305.10.2021 13:34:212 870 000
Uživatel 1806205.10.2021 13:32:392 800 000
Uživatel 1797305.10.2021 13:28:302 774 000
Uživatel 1806205.10.2021 13:27:382 700 000
Uživatel 1797305.10.2021 13:23:552 687 000
Uživatel 1806205.10.2021 13:22:382 650 000
Uživatel 1811305.10.2021 13:18:292 610 000
Uživatel 1806205.10.2021 13:17:422 600 000
Uživatel 1797305.10.2021 13:17:142 583 000
Uživatel 1806205.10.2021 13:16:362 550 000
Uživatel 1813705.10.2021 13:15:202 510 000
Uživatel 1806205.10.2021 13:14:392 500 000
Uživatel 1811305.10.2021 13:09:072 410 000
Uživatel 1797305.10.2021 13:03:362 400 000
Uživatel 1811305.10.2021 13:01:132 340 000
Uživatel 1806205.10.2021 13:00:222 328 000
Uživatel 1797305.10.2021 12:59:422 318 000
Uživatel 1811305.10.2021 12:57:212 195 000
Uživatel 1797305.10.2021 12:56:462 183 000
Uživatel 1811305.10.2021 12:30:172 130 000
Uživatel 1797305.10.2021 10:55:372 118 000
Uživatel 1813704.10.2021 11:56:531 912 000
Popis:

Prodej pozemku o celkové ploše 1 293 m2, dle ÚP zastavitelné území plochy smíšené obytné, obec Chaloupky, okr.Beroun

https://www.obecchaloupky.cz/doc/virtual_chaloupky/index.htm

Prodej pozemků o celkové výměře 1 293 m2, situovaných v obci Chaloupky nedaleko vodní nádrže Záskalská.

Dle údajů z KN se jedná o zahradu a trvalý travní porost. Pozemky tvoří jeden celek.

Pozemky jsou územním plánem obce začleněny do zastavitelné plochy obce a určením SO 3 pro plochy smíšené obytné. Náhled z ÚP níže v přílohách aukce nebo na https://www.obecchaloupky.cz/uzemni-plan.

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.

Prohlídky : jsou možné kdykoliv, pozemky jsou volně přístupné GPS:  49.7915283N, 13.8697772E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním soudem a insolvenčním správcem.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 45 (čtyřicetipěti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce. 

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]