aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4476

Prodej pozemků o CP 1631 m2 - ost.plocha , obec Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 15.07.2019 11:00:00
Aktuální čas 30.09.2020 22:45:32
Konec 18.09.2019 16:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 373 430 Kč
Aktuální cena 600 000 Kč
Limitní cena ANO
Požadovaná kauce 35 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: bez povinnosti zveřejnění
 
IMG_0823.JPG
 
Uživatel 1275118.09.2019 16:10:18 600 000
Uživatel 1275518.09.2019 16:09:58 551 000
Uživatel 1275118.09.2019 16:05:41 550 000
Uživatel 1275518.09.2019 16:04:31 517 000
Uživatel 1275118.09.2019 16:01:14 516 000
Uživatel 1275518.09.2019 15:59:38 515 000
Uživatel 1275118.09.2019 15:49:24 510 000
Popis:

Prodej pozemků o CP 1631 m2 - ost. plocha , obec Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Předmětem prodeje je

pozemek parc.č. 337/22, ostatní plocha

pozemek parc.č. 1540/1, ostatní plocha

pozemek parc.č. 1540/23, ostatní plocha

to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 5666 pro katastrální území Brandýs nad Labem,obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Pozemky slouží převážně jako místní komunikace před bytovým domem v ulici Vrábská čp.2243.Část pozemku parc.č. 1540/1o výměře cca 1070 m2 je v současné době nezastavena, je zde zatravněný pozemek s přípravou pro budoucí komunikaci. Sítě vedené v pozemku byly předány správcům a na tyto jsou zřízena věcná břemena.

Na předmět prodeje jsou v KN zapsána věcná břemena ( ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., byt.jednotka 2243/106. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají. 

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je uveden v příloze této aukce.

Prohlídky jsou možné kdykoliv, GPS 50.184229147, 14.650739852.
 
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka SAN-JV s.r.o. v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 20 dnů ode dne skončení aukce uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.
Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.
 

Kupní cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH viz příloha rozdělení ceny. pdf zveřejněná na této straně. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.
 
Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující.
 
Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají. 

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]