aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3315

Prodej pozemku o ploše 2020 m2, k.ú. Pazucha, obec Litomyšl

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 541 213 390
Začátek 20.03.2018 10:00:00
Aktuální čas 16.07.2019 23:15:03
Konec 09.05.2018 16:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 220 000 Kč
Aktuální cena 550 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 30 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: bez povinnosti zveřejnění
 
DSC06673-1.JPG
 
Uživatel 1015809.05.2018 14:11:11 550 000
Uživatel 1015709.05.2018 14:07:42 540 000
Uživatel 1015809.05.2018 12:56:33 500 000
Uživatel 1008309.05.2018 12:38:11 420 000
Uživatel 1015709.05.2018 12:13:11 400 000
Uživatel 1008309.05.2018 11:32:36 350 000
Uživatel 1015809.05.2018 10:22:54 300 000
Uživatel 1008304.05.2018 13:22:08 220 000
Popis:

Prodej pozemku 2 020 m2, k.ú. Pazucha, obec Litomyšl, okr. Svitavy

Prodej venkovské pozemkové  parcely s celkovou výměrou 2 020m2, situované v katastrálním území Pazucha, obec Litomyšl. Pozemek v současné době slouží jako pastvina. V územním plánu je vedený v území bydlení venkovského charakteru ( VEN). Dle dostupných informací není pozemek předmětem nájemní smlouvy.

Přesný popis nemovitosti uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce.


Předmět prodeje je přesně specifikován v příloze Předmět prodeje.pdf zveřejněné na této straně.


Prohlídky : jsou možné kdykoliv, pozemky jsou volně přístupné GPS:  49.8768122N, 16.3713444E


Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Kupní cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH.Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci. Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem. 

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 20 dnů ode dne skončení aukce uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující.
 
Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají. 

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]