aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5117

Prodej pracovní centrum s pohyblivým stojanem s automatickou hlavou SORALUCE FP-10.000, z majetku PAPCEL, a.s.

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 03.02.2020 10:00:00
Aktuální čas 01.03.2021 05:25:52
Konec 04.03.2020 13:30:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 200 000 Kč
Vyvolávací cena 4 280 000 Kč
Aktuální cena 4 280 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 420 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
IMG_20191008_092142.jpg
 
Uživatel 345004.03.2020 13:25:024 280 000
Popis:

Prodej pracovní centrum s pohyblivým stojanem s automatickou hlavou SORALUCE FP-10.000, z majetku PAPCEL, a.s.

Work center with movable stand with automatic head SORALUCE FP-10.000, from bankruptcy of company PAPCEL, a.s.

Vyvolávací cena je vč. DPH v sazbě 22% (PAPCEL, a.s. je registrován jako plátce DPH v Itálii).

Výrobní číslo stroje: 6043, rok výroby: 2007, inventární číslo: 361,

Technická specifikace


Vertikální zdvih vřeteníku (osa Y) 2500 mm
Podélný pohyb (osa X) 10 000 mm
Boční zdvih (osa Z) 1250 mm
Pevný stůl 10000 x 2500 mm
Otočný stůl 1500 x 1500 mm
Pevná kapacita stolu 50 t
Objem otočného stolu 15 t
Výkon vřetena 32 kW

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 20 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Bližší popis předmětu prodeje je uvedený v přiloženém znaleckém posudku – Příloha č. 1 – Znalecký posudek.pdf

Místo a termín prohlídky:      
Areál společnosti  PMT s.r.l., Via Valle Po 88, 12100 Cuneo, (CN), Itálie, GPS souřadnice: 44.4233444N, 7.5442519E

I. termín: 25.2.2020 v 14:00 hod.      
II. termín 26.2.2020 v 14:00 hod.

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 1 den (24 hodin) předem a to emailem na charvat@gaute.cz nebo na tel. 739602406, p. Charvát.

Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.

Místo předání: v areálu společnosti  PMT s.r.l., Via Valle Po 88, 12100 Cuneo, (CN), Itálie. GPS souřadnice: 44.4233444N, 7.5442519E

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka  PAPCEL, a.s., IČO 25350471. Insolvenční řízení je vedeno u Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci, pod spisovou značkou KSOL 20 INS 17623/2019.

Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení zajištěného věřitele.

Veškeré úkony činěné na www.verejnedrazby.cz se řídí českým právním řádem. Případné spory vzniklé z úkonů činěných na www.verejnedrazby.cz budou řešeny před českými soudy. Veškerá smluvní dokumentace je pouze v českém jazyce.

 

Work center with movable stand with automatic head SORALUCE FP-10.000, from bankruptcy of company PAPCEL, a.s.

English info – Mgr. Luboš Macháček, +420 605 341 674 , machacek@gaute.cz

Manufacturing number of the machine: 6043, production year: 2007, inventory number: 361,

Technical specification

Vertical headstock travel (Y axis) 2500 mm
Lengthwise travel (X axis) 10000 mm
Side travel (Z axis) 1250 mm
Fixed table 10000 x 2500 mm
Rotary linked table 1500 x 1500 mm
Fixed table capacity 50 t
Rotary table capacity 15 t
Spindle power 32 kW

For non-czech speaking customers we recommend to hire Czech lawyer for registration and biding.

Feel free to contact our external attorneys:

Mgr. Petr Navrátil +420 734 230 130 mail: pnavratil.advokat@gmail.com

Společná advokátní kancelář - JUDr. Kárim Titz karim.titz@sakbrno.cz, JUDr. Ludvík Ševčík ludvik.sevcik@sakbrno.cz or Mgr. Robert Pšenko robert@psenko.cz

Website: https://www.sakbrno.cz/cs/  phone: +420 542 134 273

High profile international legal companies could be found on the lists below

https://www.bestlawyers.com/current-edition/Czech-Republic

https://www.primerus.com/best-top-rated-lawyers-attorneys-czech-republic-cz.html

Starting price incl. VAT 22% (Italian rate), Papcel is registered VAT payer in Italy

VAT regime depends on status of buyer.

The winner of the auction is obliged to sign a purchase contract no later than 20 days from the end of the auction. The purchase price must be paid by the winner of the auction before signing of the purchase contract by seller.

Detailed description of the subject of purchase is given in the attached Expert opinion - Příloha č. 1 – Znalecký posudek.pdf

Place of location and handover place:

PMT s.r.l., Via Valle Po 88, 12100 Cuneo, (CN), Italy, GPS: 44.4233444N, 7.5442519E

Terms of the tour:

I. term: 25th February, 2020 at 14:00 pm
II. term: 26th February, 2020 at 14:00 pm

Attendance at the tour must be confirmed no later than 1 day (24 hours) in advance by email to machacek@gaute.cz or via phone +420 605 341 674, Mr. Machacek.

The subject of the purchase is sold as "standing and lying" (in total) within the meaning of §1918 of the Civil Code of Czech Republic.

Assets of deptor -  company PAPCEL, a.s., IČO 25350471, registered in Czech republic are being sold in an insolvency proceeding (BANKRUPTCY). The insolvency proceeding is held at the Regional Court in Ostrava – Olomouc branch, under file proceeding number KSOL 20 INS 17623/2019.

All costs associated with taking over the subject of the purchase are borne by the buyer (auction winner).

Due to §295 of Czech insolvency Code person close to the deptor cannot acquire assets of deptor in insolvency proceeding. Czech law identify as a close person part of holding structured company or member of the creditors assembly.

Final price is subject to the approval of the creditor.

All acts performed on www.verejnedrazby.cz are governed by Czech law. Any disputes arising from actions taken at www.verejnedrazby.cz will be settled before Czech courts. All binding contractual documentation is in Czech language only.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]