aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5166

Prodej - převod družstevního bytu 1+1, Ústí nad Labem

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 29.01.2020 10:00:00
Aktuální čas 12.08.2020 15:33:19
Konec 28.02.2020 14:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 80 000 Kč
Vyvolávací cena 297 000 Kč
Aktuální cena 783 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 45 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
19.jpg
 
Uživatel 1401928.02.2020 14:09:40 783 000
Uživatel 1410228.02.2020 14:09:30 782 000
Uživatel 1401928.02.2020 14:07:12 781 000
Uživatel 1415428.02.2020 14:06:48 780 000
Uživatel 1401928.02.2020 14:06:04 761 000
Uživatel 1415428.02.2020 14:05:52 760 000
Uživatel 1401928.02.2020 14:05:28 756 000
Uživatel 1415428.02.2020 14:05:06 755 000
Uživatel 1401928.02.2020 14:04:40 711 000
Uživatel 1413828.02.2020 14:04:24 710 000
Uživatel 1417428.02.2020 14:04:24 708 000
Uživatel 1401928.02.2020 14:02:16 705 000
Uživatel 1413828.02.2020 14:01:59 701 000
Uživatel 1420328.02.2020 14:01:55 695 000
Uživatel 1401928.02.2020 14:01:27 690 000
Uživatel 1417428.02.2020 14:01:05 685 000
Uživatel 1410228.02.2020 14:00:41 681 000
Uživatel 1401928.02.2020 14:00:18 680 000
Uživatel 1410228.02.2020 14:00:10 675 000
Uživatel 1401928.02.2020 14:00:00 670 000
Uživatel 1417428.02.2020 13:59:37 663 000
Uživatel 1401928.02.2020 13:59:06 662 000
Uživatel 1416128.02.2020 13:58:56 661 000
Uživatel 1401928.02.2020 13:57:38 660 000
Uživatel 1415028.02.2020 13:57:15 656 000
Uživatel 1401928.02.2020 13:56:27 655 000
Uživatel 1415028.02.2020 13:56:15 654 000
Uživatel 1401928.02.2020 13:55:31 653 000
Uživatel 1415028.02.2020 13:55:21 652 000
Uživatel 1401928.02.2020 13:54:24 651 000
Uživatel 1413828.02.2020 13:53:55 650 000
Uživatel 1401928.02.2020 13:52:39 641 000
Uživatel 1413828.02.2020 13:52:26 640 000
Uživatel 1415028.02.2020 13:52:12 635 000
Uživatel 1401928.02.2020 13:51:46 631 000
Uživatel 1415428.02.2020 13:46:12 630 000
Uživatel 1401928.02.2020 13:39:49 625 000
Uživatel 1423628.02.2020 13:38:11 621 000
Uživatel 1401928.02.2020 13:34:00 620 000
Uživatel 1415028.02.2020 13:33:19 619 000
Uživatel 1401928.02.2020 12:39:40 618 000
Uživatel 1415028.02.2020 12:34:33 616 666
Uživatel 1401927.02.2020 22:36:31 615 000
Uživatel 1412327.02.2020 21:12:21 613 456
Uživatel 1401927.02.2020 21:09:26 608 000
Uživatel 1412327.02.2020 21:07:15 606 666
Uživatel 1401927.02.2020 13:38:33 605 000
Uživatel 1412327.02.2020 13:36:34 602 123
Uživatel 1401927.02.2020 13:34:09 601 000
Uživatel 1413827.02.2020 13:31:32 600 000
Uživatel 1415027.02.2020 13:01:58 563 000
Uživatel 1401927.02.2020 12:02:24 562 000
Uživatel 1414527.02.2020 11:33:32 561 000
Uživatel 1416127.02.2020 10:33:09 557 555
Uživatel 1401927.02.2020 01:24:52 556 555
Uživatel 1412326.02.2020 22:39:35 555 555
Uživatel 1401926.02.2020 08:59:19 507 000
Uživatel 1415025.02.2020 19:11:00 506 000
Uživatel 1401925.02.2020 09:28:09 505 000
Uživatel 1410224.02.2020 22:30:19 502 000
Uživatel 1412324.02.2020 15:05:14 501 000
Uživatel 1415024.02.2020 13:40:30 440 000
Uživatel 1415424.02.2020 10:50:53 435 000
Uživatel 1405721.02.2020 12:12:36 433 000
Uživatel 1412319.02.2020 18:26:32 432 000
Uživatel 1415018.02.2020 13:49:49 431 000
Uživatel 1402916.02.2020 19:57:05 430 000
Uživatel 1412314.02.2020 19:30:04 400 000
Uživatel 1402906.02.2020 12:45:16 320 000
Popis:
Převod členských práv k družstevnímu bytu 1+1 na ul. Větrná 2728/34, Ústí nad Labem. 

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).

Předmětem prodeje je družstevní podíl v Bytovém družstvu DRUŽBA, se sídlem Dobrovského 869/15, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČO 000 43 907, jehož součástí je právo na uzavření nájemní smlouvy na  právo nájmu k družstevnímu bytu č. 19 o velikosti 1 + 1 (cca 40m2) v 7.NP v budově č.p. 2728,č.o. 34, na ulici Větrná 2728/34, Ústí nad Labem, bytový dům, část obce Severní Terasa, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4000 pro katastrální území Ústí nad Labem, postavené na pozemku parc.č. 4949/117, zastavěná plocha a nádvoří, 4949/118, zastavěná plocha a nádvoří, 4949/119, zastavěná plocha a nádvoří, parcely zapsány na listu vlastnictví č. 4000 pro katastrální území Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem.


Pohlídka nemovitosti:
Prohlídka je aktuálně možná po předchozí telefonické dohodě.
Místo konání prohlídky: Větrná 2728/34, Ústí nad Labem.
GPS: 50.6845586N, 14.0280111E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Byt se prodává jak stojí a leží tj. vč. všech věcí, které se v něm nacházejí.

Vítěz aukce (kupující) je povinen podepsat smlouvu o převodu členských práv a povinností nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem smlouvy o převodu členských práv a povinností. Náklady spojené s převodem členského podílů hradí kupující.

Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy č. 2 - Rozdělení ceny dosažené v aukci.

Další informace týkající se předmětu prodeje
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Prodej podléhá schválení prodávajícím.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]