aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5166

Prodej - převod družstevního bytu 1+1, Ústí nad Labem

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 29.01.2020 10:00:00
Aktuální čas 27.02.2020 00:20:21
Konec 28.02.2020 14:00:00
Zbývá 1 den 13 hodin
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 80 000 Kč
Vyvolávací cena 297 000 Kč
Aktuální cena 555 555 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 45 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
19.jpg
 
Uživatel 1412326.02.2020 22:39:35 555 555
Uživatel 1401926.02.2020 08:59:19 507 000
Uživatel 1415025.02.2020 19:11:00 506 000
Uživatel 1401925.02.2020 09:28:09 505 000
Uživatel 1410224.02.2020 22:30:19 502 000
Uživatel 1412324.02.2020 15:05:14 501 000
Uživatel 1415024.02.2020 13:40:30 440 000
Uživatel 1415424.02.2020 10:50:53 435 000
Uživatel 1405721.02.2020 12:12:36 433 000
Uživatel 1412319.02.2020 18:26:32 432 000
Uživatel 1415018.02.2020 13:49:49 431 000
Uživatel 1402916.02.2020 19:57:05 430 000
Uživatel 1412314.02.2020 19:30:04 400 000
Uživatel 1402906.02.2020 12:45:16 320 000
Popis:
Převod členských práv k družstevnímu bytu 1+1 na ul. Větrná 2728/34, Ústí nad Labem. 

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).

Předmětem prodeje je družstevní podíl v Bytovém družstvu DRUŽBA, se sídlem Dobrovského 869/15, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČO 000 43 907, jehož součástí je právo na uzavření nájemní smlouvy na  právo nájmu k družstevnímu bytu č. 19 o velikosti 1 + 1 (cca 40m2) v 7.NP v budově č.p. 2728,č.o. 34, na ulici Větrná 2728/34, Ústí nad Labem, bytový dům, část obce Severní Terasa, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4000 pro katastrální území Ústí nad Labem, postavené na pozemku parc.č. 4949/117, zastavěná plocha a nádvoří, 4949/118, zastavěná plocha a nádvoří, 4949/119, zastavěná plocha a nádvoří, parcely zapsány na listu vlastnictví č. 4000 pro katastrální území Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem.


Pohlídka nemovitosti:
Prohlídka je aktuálně možná po předchozí telefonické dohodě.
Místo konání prohlídky: Větrná 2728/34, Ústí nad Labem.
GPS: 50.6845586N, 14.0280111E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Byt se prodává jak stojí a leží tj. vč. všech věcí, které se v něm nacházejí.

Vítěz aukce (kupující) je povinen podepsat smlouvu o převodu členských práv a povinností nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem smlouvy o převodu členských práv a povinností. Náklady spojené s převodem členského podílů hradí kupující.

Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy č. 2 - Rozdělení ceny dosažené v aukci.

Další informace týkající se předmětu prodeje
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Prodej podléhá schválení prodávajícím.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]