aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4260

Prodej - převod družstevního bytu 2+1 s lodžií, 55m2, Prostějov

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 16.04.2019 10:00:00
Aktuální čas 10.07.2020 21:26:58
Konec 14.06.2019 15:35:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 901 000 Kč
Aktuální cena 1 170 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 70 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
DSC_4894.JPG
 
Uživatel 1216914.06.2019 15:28:301 170 000
Uživatel 1178814.06.2019 15:27:521 151 000
Uživatel 1216914.06.2019 15:23:301 150 000
Uživatel 1178814.06.2019 15:22:591 141 000
Uživatel 1216914.06.2019 15:18:371 140 000
Uživatel 1178814.06.2019 15:17:341 131 000
Uživatel 1216914.06.2019 15:13:461 130 000
Uživatel 1178814.06.2019 15:12:581 121 000
Uživatel 1216914.06.2019 15:08:551 120 000
Uživatel 1178814.06.2019 15:07:591 101 000
Uživatel 1216914.06.2019 15:03:431 100 000
Uživatel 1178814.06.2019 15:02:591 091 000
Uživatel 1216914.06.2019 14:58:401 090 000
Uživatel 1178814.06.2019 14:57:581 081 000
Uživatel 1216914.06.2019 14:53:501 080 000
Uživatel 1178814.06.2019 14:52:581 071 000
Uživatel 1216914.06.2019 14:48:571 070 000
Uživatel 1178814.06.2019 14:47:581 063 000
Uživatel 1216914.06.2019 14:44:391 061 000
Uživatel 1178814.06.2019 14:42:581 060 000
Uživatel 1216914.06.2019 14:39:311 056 000
Uživatel 1178814.06.2019 14:37:581 055 000
Uživatel 1216914.06.2019 14:34:071 051 000
Uživatel 1178814.06.2019 14:32:581 050 000
Uživatel 1216914.06.2019 14:28:431 046 000
Uživatel 1178814.06.2019 14:27:581 045 000
Uživatel 1216914.06.2019 14:23:581 043 000
Uživatel 1178814.06.2019 14:18:211 042 000
Uživatel 1216914.06.2019 14:14:551 040 000
Uživatel 1178814.06.2019 14:12:59 991 000
Uživatel 1216814.06.2019 14:11:05 990 000
Uživatel 1216914.06.2019 14:09:03 983 000
Uživatel 1178814.06.2019 14:08:00 982 000
Uživatel 1216914.06.2019 14:06:16 981 000
Uživatel 1216814.06.2019 14:05:55 980 000
Uživatel 1216914.06.2019 14:04:30 971 000
Uživatel 1216814.06.2019 14:03:39 970 000
Uživatel 1178814.06.2019 14:02:57 961 000
Uživatel 1216814.06.2019 14:01:31 960 000
Uživatel 629514.06.2019 14:01:20 955 000
Uživatel 1216914.06.2019 14:00:47 954 000
Uživatel 1216814.06.2019 14:00:18 953 000
Uživatel 629514.06.2019 13:59:52 952 000
Uživatel 1216914.06.2019 13:59:17 951 000
Uživatel 1216814.06.2019 13:58:49 950 000
Uživatel 1216914.06.2019 13:58:17 940 000
Uživatel 1216814.06.2019 13:57:58 930 000
Uživatel 1178814.06.2019 13:57:41 919 000
Uživatel 1216914.06.2019 13:55:40 918 000
Uživatel 1178814.06.2019 13:55:02 917 000
Uživatel 1216914.06.2019 13:53:31 916 000
Uživatel 1216814.06.2019 13:52:34 915 000
Uživatel 1216914.06.2019 13:43:09 911 000
Uživatel 1216814.06.2019 13:08:00 910 000
Uživatel 1178814.06.2019 11:35:22 902 000
Popis:
Převod členských práv k družstevnímu bytu 2+1 se sklepem a lodžií o výměře 55m2, ul. Dobrovského, Prostějov. Byt se nachází v 6.NP (5.patře) s výtahem. K bytu náleží sklepní kóje.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).

Předmětem prodeje je družstevní podíl v Bytové družstvo Dobrovského Prostějov, Dobrovského 1453/12, 796 01 Prostějov, IČO: 25325884, jehož součástí je právo na uzavření nájemní smlouvy na právo nájmu k družstevnímu bytu č. 1618 o velikosti 2+1, situovaný v 6. patře budovy č.p. 1456, č.o. 16, na ulici Dobrovského, Prostějov, bytový dům, část obce Prostějov, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 6650 pro katastrální území Prostějov, postavené na pozemku parc.č. 2686/28 o výměře 225 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsán na listu vlastnictví č. 6650 pro katastrální území Prostějov, obec Prostějov.

Bližší popis předmětu prodeje je uvedený v Příloze č. 2 - znalecký posudek.pdf

Pohlídka nemovitosti:
Prodávající není schopen zaručit konkrétní datum konání prohlídek - dlužník neposkytuje součinnost. Prohlídka je aktuálně možná pouze individuálně a to z exteriéru na adrese Dobrovského 1456/16, 796 01 Prostějov.
GPS: 49.4648233N, 17.1136567E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Byt se prodává jak stojí a leží tj. vč. všech věcí, které se v něm nacházejí.

Vítěz aukce (kupující) je povinen podepsat smlouvu o převodu členských práv a povinností nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem smlouvy o převodu členských práv a povinností. Náklady spojené s převodem členského podílů hradí kupující.

Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy č. 3 - Rozdělení ceny dosažené v aukci.

Další informace týkající se předmětu prodeje
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Prodej podléhá schválení prodávajícím.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]