aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5853

Prodej - převod podílu družstevní byt 2+1, užitná plocha 54,7 m², Velké Novosady 552-554, Přerov, Olomoucký kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 16.03.2021 10:00:00
Aktuální čas 18.04.2021 00:38:29
Konec 20.04.2021 13:00:00
Zbývá 2 dny 12 hodin
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 994 749 Kč
Aktuální cena 994 749 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 50 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
DSC_0593.JPG
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej - převod podílu družstevní byt 2+1, užitná plocha 54,7 m², Velké Novosady 552-554, Přerov, Olomoucký kraj

Předmětem prodeje je družstevní podíl - členská práva a povinnosti spojená s členstvím ve Stavebním bytovém družstvu Přerov, se sídlem Kratochvílova 128/41, 750 02 Přerov I - Město, IČ: 00053236 (uživatelská práva a povinnosti k družstevní bytové jednotce č. 553/8 

Družstevní bytová jednotka č. 553/8

Bytová jednotka o dispozici 2+1 je umístěna v V. NP - 4. patře obytného domu.

Bytová jednotka obsahuje vstupní předsíň na podlaze PVC. Sociální zařízení bytu je umístěno v bytovém jádru. Z chodby přístupný záchod s WC, PVC bez obkladu umakartové stěny, vstup do instalačního jádra. Koupelna z kuchyně s plechovou vanou, umyvadlo, PVC, bez obkladu umakartové stěny. Kuchyně s původním kuchyňským nábytkem a dřezem, plynový sporák s el. troubou, digestoř.

V pokojích vlysy s kobercem, v obývacím pokoji plovoucí ještě plastová podlaha. Z obývacího pokoje vstup na balkon s keramickou dlažbou.

Dispozice:

předsíň     5,2 m2

kuchyně  11,9 m2

spíž          0,4 m2

pokoj 1   16,0 m2

pokoj 2   12,0 m2

koupelna  2,3 m2

WC          1,0 m2

komora    1,3 m2

sklep       2,6 m2

balkon    2,0 m2

Užitná plocha činí 54,70 m2

Sítě: voda, elektřina, ústřední topení, kanalizace

Poplatky spojené s převodem: 7.000,- Kč (dle získaných informací)

Prohlídkový den je nastavený na 7.4.2021 od 15:00 do 18:00 hod. Prohlídky organizovány po 30 min.

POZOR - s ohledem na aktuální pandemickou situaci COVID-19 může být plánovaná prohlídka kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. V případě konání prohlídky je nezbytně nutné, aby účastník prohlídky byl vybaven respirátorem. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídek vhodně organizovat.

Prohlídky s ohledem na aktuální situaci ohledně COVID-19 možné pouze po předchozí domluvě s makléřem.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSOL 16 INS 8263 / 2019

UPOZORNĚNÍ:

Družstvo má uzavřenou úvěrovou smlouvu o financování celkové rekonstrukce domu a rekonstrukci výtahů. Aktuálně je v evidenci nesplacená část úvěru vztahující se k výše uvedené bytové jednotce k 31.1.2021 ve výši 10.245,28 Kč a druhý úvěr k 31.1.2021 ve výši 13.936,30 Kč. Splátky úvěru hradí členové družstva měsíčně spolu s nájemným. Tyto částky nejsou fixní a přechází na nového vlastníka.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je v současnosti užíván dlužníkem.

Lhůta pro uzavření smlouvy o převodu je 30 dnů od skončení aukce (sdělení odsouhlasení ceny dosažené v aukci). Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Dluhy dlužníka vůči bytovému družstvu, které souvisejí s pořízením nebo s užíváním družstevního bytu, nepřecházejí na nabyvatele. Ustanovení § 736 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se v části týkající se převodu dluhů s ohledem na § 285 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona nepoužije.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]