aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6840

Prodej - převod podílu družstevní byt 3+1, podl. plocha vč. přísluš. 70 m², ul. Gen. Janouška 2822/1, Moravská Ostrava

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 10.01.2023 12:00:00
Aktuální čas 22.09.2023 20:58:04
Konec 14.02.2023 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 500 000 Kč
Vyvolávací cena 2 236 000 Kč
Aktuální cena 2 236 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 90 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
1..jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej - převod podílu družstevní byt 3+1, podl. plocha vč. přísluš. 70 m², ul. Gen. Janouška 2822/1, Moravská Ostrava

Předmětem prodeje je družstevní podíl - členská práva a povinnosti spojená s členstvím v družstvu: Bytové družstvo Gen. Janouška 1, se sídlem Gen. Janouška 2822/1, 702 00 Moravská Ostrava, IČ 268 44 630 (uživatelská práva a povinnosti k družstevní bytové jednotce č. 2822/65) 

Družstevní bytová jednotka č. 2822/65

Bytová jednotka o dispozici 3+1 je umístěna v 12. NP obytného domu (k dispozici jsou dva výtahy). Jednotka je v původním stavu, původní kuchyňská linka, umakartové jádro a původní podlahy. Zasklená lodžie. Jednotka je určena ke kompletní rekonstrukci

Bytová jednotka se nachází v bytovém domě, který byl zcela revitalizován.

V blízkosti dostupná veškerá občanská vybavenost, výborná dopravní dostupnost

Dispozice:

pokoj 1            18,14 m2

pokoj 2            12,51 m2

pokoj 3            8,84 m2

kuchyň            11,20 m2

předsíň            10,26 m2

WC                   0,98 m2

koupelna         3,04 m2

balkon             4,10 m2

sklepní kóje     0,99 m2

Celková podlahová plocha bytové jednotky včetně příslušenství činí 70,06 m2

Sítě: voda, elektřina, ústřední topení, plyn

Základní členský vklad činí 1850,- Kč (dle získaných informací ze stanov)

Adresa: Gen. Janouška 2822/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

GPS: 49.8402283N, 18.2625850E

Osobní prohlídky možné po předchozí domluvě s makléřem.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení:  KSOS 22 INS 712/2020

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Lhůta pro uzavření smlouvy o převodu je 30 dnů od skončení aukce (sdělení odsouhlasení ceny dosažené v aukci). Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Dluhy dlužníka vůči bytovému družstvu, které souvisejí s pořízením nebo s užíváním družstevního bytu, nepřecházejí na nabyvatele. Ustanovení § 736 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se v části týkající se převodu dluhů s ohledem na § 285 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona nepoužije.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]