aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6892

Prodej - převod podílu družstevní byt 3+1, podl. plocha vč. přísluš. 70 m², ul. Gen. Janouška 2822/1, Moravská Ostrava

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 24.02.2023 13:00:00
Aktuální čas 29.03.2023 03:20:32
Konec 28.03.2023 14:35:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 500 000 Kč
Vyvolávací cena 1 677 000 Kč
Aktuální cena 2 021 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 90 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
1..jpg
 
Uživatel 1970128.03.2023 14:32:512 021 000
Uživatel 1965928.03.2023 14:32:402 020 000
Uživatel 1970128.03.2023 14:31:142 001 000
Uživatel 1977928.03.2023 14:31:012 000 000
Uživatel 1970128.03.2023 14:28:381 960 000
Uživatel 1977928.03.2023 14:28:081 959 000
Uživatel 1970128.03.2023 14:27:511 951 000
Uživatel 1977928.03.2023 14:27:331 950 000
Uživatel 1970128.03.2023 14:27:251 921 000
Uživatel 1977928.03.2023 14:27:161 920 000
Uživatel 1970128.03.2023 14:24:421 911 000
Uživatel 1977928.03.2023 14:24:161 910 000
Uživatel 1970128.03.2023 14:23:561 901 000
Uživatel 1977928.03.2023 14:23:391 900 000
Uživatel 1970128.03.2023 14:23:011 852 000
Uživatel 1977928.03.2023 14:22:451 851 000
Uživatel 1970128.03.2023 14:22:211 850 000
Uživatel 1977928.03.2023 14:22:041 849 000
Uživatel 1970128.03.2023 14:21:431 830 000
Uživatel 1977928.03.2023 14:21:141 829 000
Uživatel 1970128.03.2023 14:20:181 822 000
Uživatel 1977928.03.2023 14:19:581 821 000
Uživatel 1970128.03.2023 14:17:591 820 000
Uživatel 1977928.03.2023 14:17:451 819 000
Uživatel 1970128.03.2023 14:15:141 817 000
Uživatel 1977928.03.2023 14:14:561 816 000
Uživatel 1970128.03.2023 14:12:471 815 000
Uživatel 1965928.03.2023 14:12:251 814 000
Uživatel 1970128.03.2023 14:12:041 813 000
Uživatel 1965928.03.2023 14:11:501 812 000
Uživatel 1970128.03.2023 14:09:381 810 000
Uživatel 1977928.03.2023 14:09:221 809 000
Uživatel 1970128.03.2023 14:09:141 803 000
Uživatel 1977928.03.2023 14:08:561 802 000
Uživatel 1970128.03.2023 14:08:431 801 000
Uživatel 1977928.03.2023 14:08:321 800 000
Uživatel 1965928.03.2023 14:08:211 775 000
Uživatel 1970128.03.2023 14:08:091 773 000
Uživatel 1977928.03.2023 14:07:521 772 000
Uživatel 1970128.03.2023 14:06:281 771 000
Uživatel 1977928.03.2023 14:06:101 770 000
Uživatel 1970128.03.2023 14:05:541 762 000
Uživatel 1965928.03.2023 14:05:351 761 000
Uživatel 1970128.03.2023 14:04:301 760 000
Uživatel 1977928.03.2023 14:04:111 756 000
Uživatel 1970128.03.2023 14:03:511 755 000
Uživatel 1977928.03.2023 14:03:291 754 000
Uživatel 1970128.03.2023 14:03:171 753 000
Uživatel 1977928.03.2023 14:02:551 752 000
Uživatel 1970128.03.2023 14:02:391 751 000
Uživatel 1977928.03.2023 14:02:181 750 000
Uživatel 1970128.03.2023 14:02:041 741 000
Uživatel 1977928.03.2023 14:01:431 740 000
Uživatel 1970128.03.2023 14:01:241 731 000
Uživatel 1977928.03.2023 14:01:011 730 000
Uživatel 1970128.03.2023 14:00:571 721 000
Uživatel 1977928.03.2023 14:00:081 720 000
Uživatel 1970128.03.2023 13:59:331 711 000
Uživatel 1977928.03.2023 13:59:111 710 000
Uživatel 1970128.03.2023 13:58:311 700 000
Uživatel 1977928.03.2023 13:58:041 699 000
Uživatel 1970128.03.2023 13:57:441 691 000
Uživatel 1977928.03.2023 13:57:181 690 000
Uživatel 1970128.03.2023 13:56:551 686 000
Uživatel 1977928.03.2023 13:56:281 685 000
Uživatel 1970128.03.2023 13:54:201 679 000
Uživatel 1965928.03.2023 13:53:421 678 000
Uživatel 1970124.03.2023 14:34:211 677 000
Popis:

Opakovaný prodej - převod podílu družstevní byt 3+1, podl. plocha vč. přísluš. 70 m², ul. Gen. Janouška 2822/1, Moravská Ostrava

Předmětem prodeje je družstevní podíl - členská práva a povinnosti spojená s členstvím v družstvu: Bytové družstvo Gen. Janouška 1, se sídlem Gen. Janouška 2822/1, 702 00 Moravská Ostrava, IČ 268 44 630 (uživatelská práva a povinnosti k družstevní bytové jednotce č. 2822/65) 

Družstevní bytová jednotka č. 2822/65

Bytová jednotka o dispozici 3+1 je umístěna v 12. NP obytného domu (k dispozici jsou dva výtahy). Jednotka je v původním stavu, původní kuchyňská linka, umakartové jádro a původní podlahy. Zasklená lodžie. Jednotka je určena ke kompletní rekonstrukci

Bytová jednotka se nachází v bytovém domě, který byl zcela revitalizován.

V blízkosti dostupná veškerá občanská vybavenost, výborná dopravní dostupnost

Dispozice:

pokoj 1            18,14 m2

pokoj 2            12,51 m2

pokoj 3            8,84 m2

kuchyň            11,20 m2

předsíň            10,26 m2

WC                   0,98 m2

koupelna         3,04 m2

balkon             4,10 m2

sklepní kóje     0,99 m2

Celková podlahová plocha bytové jednotky včetně příslušenství činí 70,06 m2

Sítě: voda, elektřina, ústřední topení, plyn

Základní členský vklad činí 1850,- Kč (dle získaných informací ze stanov)

Adresa: Gen. Janouška 2822/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

GPS: 49.8402283N, 18.2625850E

Osobní prohlídky možné po předchozí domluvě s makléřem.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení:  KSOS 22 INS 712/2020

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Lhůta pro uzavření smlouvy o převodu je 30 dnů od skončení aukce (sdělení odsouhlasení ceny dosažené v aukci). Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Dluhy dlužníka vůči bytovému družstvu, které souvisejí s pořízením nebo s užíváním družstevního bytu, nepřecházejí na nabyvatele. Ustanovení § 736 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se v části týkající se převodu dluhů s ohledem na § 285 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona nepoužije.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]