aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6395

Prodej přípojky NN, z majetku dlužníka ENREI s.r.o.

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 11.10.2021 12:00:00
Aktuální čas 25.10.2021 23:01:16
Konec 03.11.2021 11:30:00
Zbývá 8 dni 13 hodin
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 159 000 Kč
Aktuální cena 159 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 20 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
PŘÍPOJKA NN.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej přípojky NN, z majetku dlužníka ENREI s.r.o.

Jedná se o přívod NN do výrobní haly pro účely napájení třídící linky z aukce A6394 www.verejnedrazby.cz/A6394. Přípojka je realizována kabelem AYKY 3 x 240 +120mm2, který je uložený do země. Jedná se o kulatý silový kabel pro pevné uložení v zemi, lanový vodič vyrobený z hliníku, počet vodičů 4, barva vodičů hnědá, černá, šedá a žlutozelená, barva izolace černá. Vnější průměr kabelu 56 mm, jmenovitá tloušťka pláště 2,8 mm. Hmotnost 3,7 kg/m, jmenovité napětí 750 V, proudová zatížitelnost 371 A, teplotní rozsah -50/+700C. Přípojka je uložená v zemi a rozvody jsou realizovány po celé výrobní hale.

Kompletní popis je možné najít v příloze – Znalecký posudek

Cena vč. 21% DPH – odpočet možný

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka ENREI s.r.o. (KSUL 45 INS 17106 / 2020)

Jedná se o použitý stroj, za stav a funkci jednotlivých komponentů nelze ručit. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku. Prodávající neručí za vady předmětu prodeje.

Konečná cena podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele). Vítězem aukce se účastník stává až v momentu sdělení emailem z adresy stejskal@gaute.cz, že prodávající akceptuje cenu dosaženou v aukci.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Kupující hradí poplatky spojené s registrací Předmětu prodeje, pakliže takové poplatky vzniknou.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Vítěz aukce musí předmět aukce převzít do data stanovené insolvenčním správcem. Nepřevzetím předmětu aukce do uvedeného data je aukce zmařena bez nároku na vrácení složené kauce.

Doplatek kupní ceny musí být vítězem aukce uhrazen na účet majetkové podstaty.

Veškeré náklady spojené s převzetím a pojištěním předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]