aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6675

Prodej přívěs - valník - ZASLAW, typ PKZ11, první registrace 2017, z majetku Alfa Taxi, s.r.o. - odpočet DPH

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 27.05.2022 10:00:00
Aktuální čas 09.02.2023 00:47:31
Konec 28.06.2022 15:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 85 000 Kč
Vyvolávací cena 13 000 Kč
Aktuální cena 13 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 5 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
IMG_2370.jpg
 
Uživatel 1919428.06.2022 10:49:5513 000
Popis:

Vyvolávací cena je vč. DPH 21%. ODPOČET DPH JE MOŽNÝ!!!

Prodej přívěs - valník - Zaslaw, typ PKZ11, první registrace 2017, VIN: SVHPKZ1100H005038, z majetku dlužníka Alfa Taxi, s.r.o.

Bližší popis předmětu prodeje je uveden v přiloženém znaleckém posudku, který se nachází v přílohách aukce!!

Termín konání prohlídky:
I. termín: 7.6.2022 v 15:00 hod.
II. termín: 23.6.2022 v 15:00 hod.
III. termín: 24.6.2022 v 11:00 hod.

Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Zábrdovická 15/16a, Brno.

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 20 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.

Místo předání:  Zábrdovická 15/16a, Brno.

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka Alfa Taxi, s.r.o..

Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

Vítěz aukce bere na vědomí podmínku, že si před převzetím vozidla sjedná povinné ručení.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se svojí účastí v aukci vzdává práva z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy č. 2 - Rozdělení ceny dosažené v aukci.pdf

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku IX. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení insolvenčního správce.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]