aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5572

Prodej průmyslového objektu - haly, pozemky CP 5229 m2, k.ú. Oslavany, okr. Brno - venkov

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 12.10.2020 12:00:00
Aktuální čas 31.10.2020 11:19:57
Konec 19.10.2020 16:30:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 3 010 000 Kč
Aktuální cena 3 710 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 150 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
WP_20170803_10_07_02_Pro - kopie - kopie.jpg
 
Uživatel 1560719.10.2020 16:27:233 710 000
Uživatel 1537219.10.2020 16:23:293 660 000
Uživatel 1560719.10.2020 16:19:543 650 000
Uživatel 1537219.10.2020 16:19:213 610 000
Uživatel 1562019.10.2020 16:14:463 600 000
Uživatel 1537219.10.2020 16:13:193 590 000
Uživatel 1562019.10.2020 16:12:193 580 000
Uživatel 1537219.10.2020 16:08:203 570 000
Uživatel 1562019.10.2020 16:07:343 560 000
Uživatel 1537219.10.2020 16:06:213 550 000
Uživatel 1562019.10.2020 16:04:283 510 000
Uživatel 1560719.10.2020 16:02:543 500 000
Uživatel 1562019.10.2020 16:02:153 450 000
Uživatel 1537219.10.2020 16:01:453 420 000
Uživatel 1560719.10.2020 16:00:093 400 000
Uživatel 1537219.10.2020 15:59:083 380 000
Uživatel 1562019.10.2020 15:58:383 360 000
Uživatel 1537219.10.2020 15:57:413 350 000
Uživatel 1560719.10.2020 15:56:033 300 000
Uživatel 1537219.10.2020 15:44:593 250 000
Uživatel 1561419.10.2020 15:32:323 200 000
Uživatel 1537219.10.2020 14:21:053 150 000
Uživatel 1560719.10.2020 14:17:003 100 000
Uživatel 1537219.10.2020 14:14:063 060 000
Uživatel 1560719.10.2020 14:09:233 030 000
Uživatel 1537219.10.2020 13:56:253 020 000
Uživatel 1560719.10.2020 13:31:213 010 000
Popis:

Prodej průmyslového objektu - haly, využíván jako sklenářství, pozemky CP 5 229 m2, k.ú. Oslavany, okr. Brno - venkov

Předmětem prodeje je samostatný, částečně podsklepený objekt - hala, po r. 2007 přebudován na sklenářství. Celkový vnitřní oběstavěný prostor činí 1 959 m3. Přístup k objektu je po veřejné komunikace spojující Oslavany s Padochovem, k samotnému objektu vede účelová zpevněná cesta ve vlastnictví společnosti Teplárny Brno a.s., zřízeno a v KN zaneseno věcné břemeno chůze a jízdy.

Inženýrské sítě : elektro 380/220, voda - vlastní studna, jímka

Kategorie energetické náročnosti G - energ.průkaz nedodán. Na předmět prodeje není uzavřena žádná Nájemní smlouva.

Dispozice :
1.PP - sklad 140 m2, vjezd, vrata 4,4 x 4,4 m z čela objektu
1.NP - vstup z rampy, vchod do dílny 140m2, další dílna 80 m2, soc. zařízení ( šatna, WC, sprchový kout), expediční sklad, vjezdová vrata 3,5 x 3,5 m.

Plocha: Celkem : 5229 m2

Podlahová plocha : 495 m2
Ost.plochy : 4 755 m2

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.

Movité věci uvedené na fotografiích nejsou předmětem prodeje.


Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 45 dnů ode dne skončení aukce uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěnými věřiteli !

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenci nezanikají.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]