aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4361

Prodej RD 3+1 s dvojgaráží a stavebního pozemku o CP 1464 m2, obec Zlechov, okr. Uherské Hradiště

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 541 213 390
Začátek 28.05.2019 11:00:00
Aktuální čas 18.02.2020 07:40:21
Konec 1.kola 13.11.2019 13:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A4361
čas předložení návrhů 2.kola do 14.11.2019 11:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 14.11.2019 13:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 3 568 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 230 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
WP_20170913_10_08_38_Proo.jpg
 
Popis:


Aukce byla na pokyn insolvenčního správce prodloužena do 14. listopadu 2019 !!!

Výběrové řízení na prodej rodinného domu 3+1, dvojgaráž , nedokončené podkroví a stavebního pozemku o CP 1464 m2, obec Zlechov, okr. Uherské Hradiště

Předmětem prodeje je:

- zděný přízemní samostatný nepodsklepený RD  3+1 s nedokončeným obytným podkrovím. Nemovitost je napojena na rozvody vody, elektřiny, kanalizace a plynu. Kategorie energetické náročnosti G - energ.průkaz nedodán. Předmětem prodeje je dále samostatná zděná dvojgaráž. Kvalita parcí a údržba objektu velmi dobrá

a

-           pozemek parc. č. 3/2 o výměře 1464 m2 ,zahrada v k.ú. Zlechov, okr. Uherské Hradiště. Jedná se o pozemek vedený v KN jako zahrada. V platném územním plánu obce Zlechov je pozemek vedený jako zastavěné území a je možné ho využít k výstavbě RD s výhradou části pozemku ( západní mez), která je určena jako rezerva pro spojovací komunikaci. Celková výměra rezervy pro spojovací komunikaci odhadována jako 80*3m = 240 m2. Pozemek mírně svažitý, orientace na jih, tvarem i velikostí vhodný pro výstavbu. Pozemek má všechny sítě v obci ( voda, kanalizace, plyn a elektřina) dovedené k hranici pozemku.

Dispozice RD :

1.NP-  vstup, zádveří,hala, schodiště, chodba, ložnice, dětský pokoj, výstup do atria, WC, koupelna, technická místnost, kuchyně, obývací pokoj. Z atria vstup do letní kuchyně a skladové místnosti - 193 m2
Podkroví - nedokončeno( hotové jsou dělící vyzdívky, arkýřová okna, krov, krytins, záchytná folie), z podkladů vyplývá, že je uvažováno - WC, koupelna, 3 pokoje a hosp.půda - 193 m2

Plocha pozemku: Celkem : 731 m2
Zastavěná : 229 m2

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.

Movité věci uvedené na fotografiích nejsou předmětem prodeje.

Prohlídky: dle dohody na adrese Zlechov 156.


Jde o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Prodávající upozorňuje, že předmět prodeje je užíván a může být užíván i ke dni podpisu kupní smlouvy dlužníkem s tím, že řešení této situace je plně v kompetenci kupujícího - vítěze aukce.


Podle čl. I. odst. 5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Smlouva o složení kauce je uveřejněna v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Smlouva o složení kauce.pdf.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A4361, minimální požadovaná cena ve VŘ:3,568.000 Kč.

Term
íny: termín složení kauce: do 13.11.2019 do 13:00 hod.. Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 14.11.2019 do 11:00hod.. Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 14.11.2019 do 13:00hod.. Kauce: 230.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Nejvyšší nabídka učiněná ve 3.kole VŘ bude zveřejněna po podpisu Kupní smlouvy s vítězem VŘ.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 30 dnů ode dne vyhlášení výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisu kupní smlouvy.

Lhůta pro vyhlášení výsledku VŘ je do 5 dnů od skončení 3.kola VŘ.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená ve  výběrovém řízení podléhá schválení zajištěného věřitele a insolvenčního správce.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující. 

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

 

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]