aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4081

Prodej RD 4+kk, 163m2, garáž, pozemky celkem 324m2, Mutěnice, okres Hodonín

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Macháček Luboš
Email machacek@gaute.cz
Telefon +420605341674
Začátek 23.01.2019 15:57:00
Aktuální čas 02.06.2020 00:00:18
Konec 25.02.2019 09:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 500 000 Kč
Vyvolávací cena 2 000 000 Kč
Aktuální cena 2 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 150 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
CIMG4572.JPG
 
Uživatel 1148022.02.2019 17:32:442 000 000
Popis:
Prohlídka 8.2.2018 ve 14:00
Prohlídka 21.2.2018 v 15:00
účast nutno potvrdit předem mailem na machacek@gaute.cz

Prodej RD 4+kk, 163m2, garáž, pozemky celkem 324m2, Mutěnice, okres Hodonín

Upozornění: celkový zákres staveb v katastrální mapě neodpovídá skutečnému stavu !!!

Zjištěné závady při místním šetření: vzlínající zemní vlhkost (provlhlé omítky), plovoucí podlaha má zvednuté hrany vlivem vlhkosti,

Dle sdělení vlastníka zvýšená vlhkost v podlaze má za následek zkrat a nefunkčnost el. podlahového vytápění v pokoji a ložnici


Jedná se o vnitřní řadovou stavbu rodinného domu, která je nepodsklepená, má jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví pod sedlovou střechou nad hlavní částí a plochou střechou nad dvorní přístavbou. Na toto dvorní křídlo následně navazujegaráž s vjezdem z ulice Malá Strana.

1.NP - na uliční straně je situována vstupní zádveří, pokoj, WC, obývací pokoj, komora, na straně do zahrady, je kuchyňský kout, ložnice s šatnou a koupelna s WC, dvorní křídlo tvoří chodba seschodištěm do podkroví a prádelna s WC.

Podkroví (sešikmené stropy) - hala se schody, pokoj, šatna, koupelna s WC

Příslušenství domu tvoří kopaná studna na užitkovou vodu, venkovní úpravy standardního rozsahu (oplocení z cihelného zdiva, zpevněná betonová plocha terasy, zastřešení terasy pultovou střechou, rozestavěný venkovní bazén, přípojka vody, kanalizace a el.nn).

Hlavní řady inženýrských sítí vedou v přístupové komunikaci před rodinným domem. Rodinný dům je napojen na vodovod z řadu, kanalizaci do řadu a el.NN. Plyn není do domu zaveden

Předmětná nemovitá věc je dle informačního systému pojišťovny Kooperativa situována v
záplavovém území s rizikem č.2 - zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. stoleté vody).

Podrobnosti o předmětu prodeje naleznete pod textem ve  znaleckém posudku.

Předmět prodeje není zdanitelným plněním dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty!!! Nelze uplatnit odpočet

Prohlídky po domluvě

Vítěz aukce (kupující) je povinen podepsat kupní smlouvu nejpozději do 45 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Další informace týkající se předmětu prodeje
Předmětná nemovitost je zpeněžována (prodávána) v rámci insolvenčního řízení. Zpeněžením (prodejem) předmětné nemovitosti jakožto majetkové podstaty v insolvenčním řízení zanikají veškerá zástavní práva, která na předmětné nemovitosti váznou (§ 167 odst. 4 insolvenčního zákona), a účinky všech případných exekucí či výkonů rozhodnutí, jimiž je předmětná nemovitost dotčena, pozbývají účinnosti (§285 odst. 1 insolvenčního zákona), to vše bez ohledu na výši realizační kupní ceny.

K předmětné nemovitosti nejsou uzavřeny žádné nájemní smlouvy.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatky
Kupní smlouva o koupi předmětné nemovitosti musí obsahovat m.j. ujednání, že:
•    poplatníkem a tedy povinným k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí z titulu nabytí předmětné nemovitosti je kupující.
•    správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na výmaz (vkladem) zástavních práv, zaniklých zpeněžením předmětné nemovitosti v insolvenčním řízení, uhradí kupující.

Možnost financování kupní ceny prostřednictvím úvěru
Předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti. Většina bank se s touto situací vypořádá prostřednictvím předhypotečního úvěru.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Konečná cena podléhá schválení insolvenčního správce
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]