Evid. číslo: A7044

Prodej RD 4+kk s garáží, užitná plocha domu 134m2, pozemek 683m², obec Markvartovice, okres Opava - 10 km severně od Ostravy

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 15.06.2023 10:00:00
Aktuální čas 17.07.2024 11:48:40
Konec 24.08.2023 14:05:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 850 000 Kč
Vyvolávací cena 3 680 000 Kč
Aktuální cena 3 682 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 250 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 15.06.2023 10:00:00
Konec 24.08.2023 14:05:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 850 000 Kč
Vyvolávací cena 3 680 000 Kč
Aktuální cena 3 682 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 250 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G

Historie příhozů

Uživatel 17994 24.08.2023 13:58 3 682 000 Kč

Popis

Prodej rodinného domu postaveného v roce 2000. Dům s dispozicí 4+kk s garáží. Celková užitná plocha domu čini 134m2, celková plocha pozemku činí 683m2. Dům se nachází v obci Markvartovice - 10km severně od Ostravy.

Cena byla v tomto opakovaném prodeji snížena o 920.000,-Kč!!
 
Rodinný dům č.p. 503
Samostatně stojící, nepodsklepený, má jedno podlaží a půdní prostor pod valbovou střechou. Půdorysný tvar domu je přibližně do písmene T. Dispozičně RD obsahuje jeden byt 4+kk a vnitřní garáž.

Dispoziční řešení a užitná plocha:
1.NP - hala 22,3m2, obývací pokoj s kk 48,43m2, ložnice 19,68m2, pokoj 11,26m2, pokoj 12,2m2, chodba 2,79m2, koupelna s wc 8,89m2, šatna 3,13m2, komora 3,24m2, technická místnost 2,61m2, garáž 27,52m2.

Celková užitná plocha domu činí 134,53m2, zastavěná plocha činí 205m2

IS: elektřina, voda z řádu, plyn z řadu, kanalizace je svedena do vlastní ČOV s přepadem do řádu. Ohřev TUV pomocí kombi plynového kotle.

Příjezdová komunikace je ve vlastnictví jiných subjektů a není předmětem prodeje. Celý prostor kolem domu a přilehlých zahrad je oplocen.
  
Dispoziční řešení, popis stavby a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf

Termin konání prohlídek:
I. termín prohlídky: 26.7.2023 ve 12:00 hod.
II. termín prohlídky: 16.8.2023 ve 12:00 hod. 

Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Přátelská 503, 747 14 Markvartovice. GPS souřadnice: 49.9141453N, 18.2371111E
 
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.
 
Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka Radim Klimša.

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc. č. 434/8, zahrada,
- pozemek parc. č. 434/17, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova s č.p. 503, rod.dům, v části obce Markvartovice,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 746 pro katastrální území Markvartovice, obec Markvartovice, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, KP Opava.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).
 
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.
 
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:
 
Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

 
Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).
 
Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
 
Kupující bude zavázán převzít předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce