Evid. číslo: A7067

Prodej RD, dispozice 3+kk, podlahová plocha 104 m², pozemky celkem 823 m², k.ú. Andělka, obec Višňová, Liberecký kraj

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 17.08.2023 12:00:00
Aktuální čas 25.04.2024 13:38:11
Konec 26.09.2023 14:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 1 303 000 Kč
Aktuální cena 1 500 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 80 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 17.08.2023 12:00:00
Konec 26.09.2023 14:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 1 303 000 Kč
Aktuální cena 1 500 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 80 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Uživatel 18030 26.09.2023 14:12 1 500 000 Kč

Uživatel 18031 26.09.2023 14:09 1 480 000 Kč

Uživatel 18030 26.09.2023 14:07 1 450 000 Kč

Uživatel 18031 26.09.2023 14:04 1 400 000 Kč

Uživatel 18030 26.09.2023 14:02 1 371 000 Kč

Uživatel 18031 26.09.2023 14:02 1 370 000 Kč

Uživatel 18030 26.09.2023 14:01 1 360 000 Kč

Uživatel 18031 26.09.2023 13:58 1 355 000 Kč

Uživatel 18030 26.09.2023 13:57 1 354 000 Kč

Uživatel 18031 26.09.2023 13:57 1 353 000 Kč

Uživatel 18030 26.09.2023 13:55 1 342 000 Kč

Uživatel 18031 26.09.2023 13:55 1 341 000 Kč

Uživatel 18030 26.09.2023 13:54 1 331 000 Kč

Uživatel 18031 26.09.2023 13:51 1 330 000 Kč

Uživatel 18030 26.09.2023 13:50 1 321 000 Kč

Uživatel 18031 26.09.2023 13:44 1 320 000 Kč

Uživatel 18030 26.09.2023 13:43 1 311 000 Kč

Uživatel 18031 26.09.2023 13:41 1 310 000 Kč

Uživatel 18030 26.09.2023 13:30 1 303 000 Kč

Popis

Prodej RD, dispozice 3+kk, podlahová plocha 104 m², pozemky celkem 823 m², k.ú. Andělka, obec Višňová, Liberecký kraj

Osobní prohlídka se koná dne 14.09.2023 v 14:30 hod. Sraz zájemců je na adrese: Andělka 31, 463 73 Višňová - Andělka, Liberecký kraj, GPS: 50.9994344N, 14.9852342E. Na prohlídku je nutné se předem nahlásit na emailové adrese: stejskal@gaute.cz

Rodinný dům je situován jako samostatný objekt. Stavba má 2 nadzemní podlaží. Dům není podsklepený. V objektu je půda a má částečně vybudované podkroví. Základy má kamenné a objekt je cihlové konstrukce. Tloušťka obvodové konstrukce činí 60 cm. Stropy jsou cihelné klenby a dřevěné trámové, střecha je sedlová, krytinu tvoří hliníkové plechové šablony a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové. Zateplení pláště není provedeno.

Objekt byl postaven odhadem v roce 1900. V roce 1980 proběhla rekonstrukce těchto konstrukčních prvků: okna, koupelna s WC, rozvody vody, domácí vodárna. V roce 1995 bylo instalováno ústřední topení s kotlem na tuhá paliva.

Dispoziční řešení (3+kk) - výčet místností:

síň: 10,08 m2

světnice: 19,68 m2

koupelna s WC: 18,72 m2

schodiště: 3,48 m2

veranda: 7,80 m2

ložnice ve 2.NP: 18,45 m2

ložnice v podkroví: 26,46 m2

Započítaná podlahová plocha domu: 104,67 m2

V 1.NP sklad 18,8 m2

Podlahová plocha domu včetně příslušenství celkem 123,47 m2

Sítě: napojení na vodovod, elektřinu (230 V a 400 V), jímka, plyn není zaveden

Adresa: Andělka 31, 463 73 Višňová - Andělka, Liberecký kraj

GPS: 50.9994344N, 14.9852342E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníků v insolvenčním řízení: sp. zn. KSLB 86 INS 2606/2021.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele)

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce