Evid. číslo: A7162

Prodej RD o dispozici 2+1, podlahová plocha vč. přísl. 80 m², pozemek 181 m², obec Běchary, Královéhradecký kraj

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 01.03.2024 12:00:00
Aktuální čas 25.04.2024 11:52:32
Konec 03.04.2024 13:40:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 359 098 Kč
Aktuální cena 530 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 40 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 01.03.2024 12:00:00
Konec 03.04.2024 13:40:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 359 098 Kč
Aktuální cena 530 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 40 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Uživatel 18178 03.04.2024 13:37 530 000 Kč

Uživatel 18199 03.04.2024 13:34 512 000 Kč

Uživatel 18178 03.04.2024 13:33 510 000 Kč

Uživatel 18199 03.04.2024 13:32 502 000 Kč

Uživatel 18178 03.04.2024 13:31 501 000 Kč

Uživatel 18199 03.04.2024 13:28 495 000 Kč

Uživatel 18178 03.04.2024 13:23 490 000 Kč

Uživatel 18199 03.04.2024 13:22 480 000 Kč

Uživatel 18178 03.04.2024 13:18 475 000 Kč

Uživatel 18199 03.04.2024 13:17 472 000 Kč

Uživatel 18178 03.04.2024 13:13 470 000 Kč

Uživatel 18199 03.04.2024 13:12 465 000 Kč

Uživatel 18178 03.04.2024 13:11 461 000 Kč

Uživatel 18199 03.04.2024 13:08 460 000 Kč

Uživatel 18178 03.04.2024 13:07 451 000 Kč

Uživatel 18199 03.04.2024 13:03 450 000 Kč

Uživatel 18178 03.04.2024 13:02 435 000 Kč

Uživatel 18199 03.04.2024 13:02 430 000 Kč

Uživatel 18178 03.04.2024 12:58 420 000 Kč

Uživatel 18199 03.04.2024 12:58 397 000 Kč

Uživatel 18197 03.04.2024 12:57 396 000 Kč

Uživatel 18178 03.04.2024 12:54 395 000 Kč

Uživatel 18197 03.04.2024 12:52 391 000 Kč

Uživatel 18178 03.04.2024 12:51 390 000 Kč

Uživatel 18197 03.04.2024 12:48 381 000 Kč

Uživatel 18178 03.04.2024 12:28 380 000 Kč

Uživatel 18197 03.04.2024 10:48 371 000 Kč

Uživatel 18178 03.04.2024 10:20 370 000 Kč

Uživatel 18197 02.04.2024 17:00 360 000 Kč

Popis

Výrazně snížená cena - opakovaný prodej RD o dispozici 2+1, podlahová plocha vč. přísl. 80 m², pozemek 181 m², obec Běchary, Královéhradecký kraj

Rodinný dům je koncový řadový objekt. Stavba má 1 nadzemní podlaží. Dům není podsklepený. V objektu je půda a nemá vybudované podkroví. Základy má kamenné a objekt je cihlové konstrukce. Objekt byl postaven odhadem v roce 1920, aktuálně neobydlený, určený k celkové rekonstrukci.

Dispoziční řešení (2+1):

V 1.NP se nachází vstupní zádveří, chodba, dva pokoje, komora, sklad z původního kamenného chléva. Obytné místnosti jsou orientované na východ a západ. Kuchyňské vybavení tvoří stará kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů. Koupelna chybí, WC je pouze suché vně domu.

Podlahová plocha domu včetně příslušenství celkem 80,10 m2

Sítě: napojení na vodovod, elektřinu (230 V a 400 V), svod splašků není řešen, připojení na kanalizaci nebylo zjištěno, zemní plyn není zaveden. Vytápění je řešeno lokálně kamny, ohřev vody není řešen.

Více informací k dispozici ve znaleckém posudku v rámci příloh A7162_Znalecký posudek.pdf

Adresa: Běchary 116, 507 32 Běchary, Královéhradecký kraj

GPS: 50.3143253N, 15.2925714E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužnice v insolvenčním řízení: KSHK 70 INS 12993/2022

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (insolvenčního soudu)

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce