aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A7005

Prodej RD o dispozici 3+1 přízemí, 4+kk podkroví, podlahová plocha vč. přísl. 340 m², pozemky celkem 1299 m², obec Horní Dubňany

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 03.05.2023 12:00:00
Aktuální čas 01.12.2023 14:50:37
Konec 20.06.2023 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 6 300 000 Kč
Aktuální cena 6 300 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 250 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
UXEP0232.JPG
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Prodej RD o dispozici 3+1 v přízemí, 4+kk v podkroví, podlahová plocha vč. příslušenství 340 m², pozemky celkem 1299 m², obec Horní Dubňany, Jihomoravský kraj


Jedná se o samostatně stojící objekt. Stavba má jedno nadzemní podlaží. Dům je částečně podsklepený. Má vybudované obytné podkroví.

Původní stáří činí asi 80 roků. Před cca 8-10 lety byla provedena generální rekonstrukce objektu a bylo vybudováno obytné podkroví. Stavba domu je situována ve tvaru písmene „L“.

Dispozice rodinného domu je 3+1 v přízemí, 4+kk v podkroví. Dispozičně se jedná o nestandardně řešený rodinný dům, uspořádání místností je řešeno neobvyklým způsobem. Přízemí se svoji úpravou jeví spíše pro hromadné ubytování. V podkroví je pak samostatný byt.

Kompletní informace je možné najít v přiloženém znaleckém posudku A7005_Znalecký posudek.pdf

Dispozice rodinného domu č. p. 45

1. PP Sklep 18,00 m2

1. NP

Zádveří 4,60 m2

Chodba11,60 m2

Pokoj 12,10 m2

Technická místnost 4,70 m2

Chodba 3,60 m2

Předsíň WC 8,90 m2

WC 0,90 m2

WC 0,90 m2

Technická místnost 1,40 m2

Pokoj 11,00 m2

Pokoj 20,60 m2

Kuchyně 14,90 m2

Chodba 12,30 m2

Koupelna 13,00 m2

Garáž 37,60 m2

Schodiště s halou 11,10 m2

Kotelna 5,60 m2

Podkroví

Chodba 10,60 m2

Pokoj 16,10 m2

Obývací pokoj s kuchyňským koutem 47,10 m2

Chodba 15,20 m2

Pokoj 18,20 m2

Pokoj 18,00 m2

Koupelna s WC 10,70 m2

WC 1,80 m2

Šatna 7,90 m2

Sklad 2,40 m2

Podlahová plocha 285,20 m2

Podlahová plocha vč. příslušenství 340,80 m2

Sítě: veřejné rozvody elektro, vody, plynu, kanalizace

Venkovní úpravy dále tvoří zpevněné dlážděné plochy a v zadní části pozemku elektrická brána. Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě, druhá možnost přístupu je po nezpevněné cestě z druhé strany pozemku.

Adresa: Horní Dubňany 45, 671 73 Horní Dubňany

GPS: 49.0650683N, 16.2022583E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSCB 27 INS 6403 / 2022

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele)

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 45 (čtyřicetipěti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Účastník aukce vstupem do aukce akceptuje vzor kupní smlouvy uvedený v Přiložených dokumentech pod aukcí a zavazuje se kupní smlouvu v tomto znění uzavřít, stane-li se vítězem aukce.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]