aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5539

Prodej RD s garáží a zahradou, užitná plocha: 105,71 m2, pozemky celkem: 1.536 m2, obec Židovice, Ústecký kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Novakova Alice
Email novakova@gaute.cz
Telefon 739003020
Začátek 22.09.2020 13:00:00
Aktuální čas 31.10.2020 08:03:06
Konec 23.10.2020 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 1 740 000 Kč
Aktuální cena 1 750 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 50 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
DSC_0363.jpg
 
Uživatel 1565023.10.2020 10:43:561 750 000
Popis:
Prodej RD s garáží a zahradou, užitná plocha: 105,71 m2, pozemky celkem: 1.536 m2, obec Židovice, Ústecký kraj

Termín prohlídky: 15.10.2020, v 18:00


Svoji účast na prohlídce ohlašte mailem na: novakova@gaute.cz alespoň dva dny před plánovanou prohlídkou.

Adresa: Židovice 79, 411 83 Židovice, Ústecký kraj, Česko

GPS: 50.4451906N, 14.2325847E

Sítě: el. energie, vodovod, kanalizace, plynovod je dostupný - RD však není připojen

Dispozice: 3+1, částečně podsklepený

Vytápění: kotel na tuhá paliva, ústřední topení

Ohřev vody: el. boiler

Parkování: možné na vlastním pozemku a v garáži

Rodinný dům č.p. 79 je přízemní, částečně podsklepený, půdorys domu do "L". Vstupní dveře dřevěné, okna plastová, stáří oken cca 12 let. S ostatními pozemky tvoří ucelený funkční celek. Příslušenství RD tvoří hospodářský objekt ve dvoře a garáž. Nemovitost prošla rekostrukcí v letech 2008 - 2011. Stáří stavby cca 80 - 90 let.

Detailní popis nemovitosti je k dispozici ze znaleckého posudku, který naleznete pod popisem aukce v přiložených souborech.

Výměry RD:
Vstupní chodba:     2,85 m2
Kuchyně:                 11 m2
Koupelna:               2,95 m2
WC:                          1,08 m2
Obývací pokoj:       32,36 m2
Ložnice:                  12,59 m2
Podkroví:                 29,14 m2
Celkem:                  105,71 m2

Výměry hosp. objektu:
Zadní chlévek:       12,06 m2
Dílna:                      32,92m2
Původní chlévek:  12,43 m2
Celkem:                  57,41 m2

Dojezdové vzdálenosti:
Roudnice nad Labem:  4 km
Litoměřice:                   16 km
Ústí nad Labem:          45 km
Praha:                          51 km

Doporučujeme osobní prohlídku nemovitosti, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 17.08.2020: 2.180.000 Kč

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSUL 46 INS 4444/2016

Na nemovitosti vázne věcné břemeno užívání.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 45 (čtyřicetpět) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2x 2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí. Věcné břemeno užívání vázne pouze pro osobu Janu Ryškovou.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]