aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6612

Prodej regály na palety – 3 sestavy - z majetku LN FOOD WORLD OF PORTIONS - odpočet DPH

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 31.03.2022 10:00:00
Aktuální čas 08.12.2023 10:43:00
Konec 29.04.2022 13:40:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 13 900 Kč
Aktuální cena 36 500 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 13 900 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
1.jpg
 
Uživatel 1783229.04.2022 13:37:4636 500
Uživatel 1603729.04.2022 13:37:2335 500
Uživatel 1783229.04.2022 13:35:3434 500
Uživatel 1603729.04.2022 13:33:0733 333
Uživatel 1783229.04.2022 13:31:4028 000
Uživatel 1603729.04.2022 13:28:4525 555
Uživatel 1783229.04.2022 13:28:2023 222
Uživatel 1603729.04.2022 13:27:5822 222
Uživatel 1783229.04.2022 12:51:4919 350
Uživatel 1900227.04.2022 09:45:3518 002
Uživatel 1610112.04.2022 11:37:5717 001
Uživatel 1337507.04.2022 20:25:3416 000
Uživatel 1610105.04.2022 14:31:0015 000
Popis:

Vyvolávací cena je vč. DPH 21%. ODPOČET DPH JE MOŽNÝ!!!

 Paletové regály -  3 sestavy

Nosnost buňky:  nezjištěno Kg

Počet buněk ve sloupci: 3

Počet sloupců: celkem 22

Nosnost sloupce:---- Kg

Rozměr buňky: D 1600  Hl. 900

Celková výška:  5300

1 buňka: na 2 palety

Technický stav – bez zjevného poškození a deformací, povrchová úprava zachovalá.

Začínající povrchová koroze. Ts je možno klasifikovat jako úměrný době provozu pro prognozovanou životnost (15 r.)

Termin konání prohlídek:          
I. termín - 12.4.2022 v 11:00 hod.             
II. termín - 21.4.2022 v 11:00 hod.

Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je při vjezdu k objektu na adrese Dolany 683, 783 16 Dolany. GPS souřadnice: 49.6543703N, 17.3214897E

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

POZOR - s ohledem na aktuální situaci COVID-19 nejsme schopni garantovat termín konání prohlídky. Tato může být kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat.

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 20 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Místo předání: Dolany.

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka LN FOOD WORLD OF PORTIONS s.r.o..

Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.

Kupující se zavazuje převzít věci předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese kupující.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se svojí účastí v aukci vzdává práva z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

Případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv k předmětu prodeje z veřejných seznamů hradí kupující.

Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení insolvenčním správcem.

 

 

 

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]