aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5854

Prodej rodinného domu se zahradou, zastavěná plocha a nádvoří 225m², zahrada 169 m², obec Větřní, Jihočeský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 09.03.2021 10:00:00
Aktuální čas 18.04.2021 01:06:59
Konec 13.04.2021 14:25:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 468 741 Kč
Aktuální cena 674 777 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 30 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_3109.JPG
 
Uživatel 1710413.04.2021 14:22:50 674 777
Uživatel 1699713.04.2021 14:22:16 656 656
Uživatel 1710413.04.2021 14:18:24 654 777
Uživatel 1699713.04.2021 14:17:37 629 629
Uživatel 1710413.04.2021 14:17:02 627 777
Uživatel 1699713.04.2021 14:13:04 606 606
Uživatel 1710413.04.2021 14:12:02 602 500
Uživatel 1699713.04.2021 14:08:53 589 589
Uživatel 1710413.04.2021 14:07:06 585 800
Uživatel 1699713.04.2021 14:06:40 569 900
Uživatel 1710413.04.2021 14:03:10 567 900
Uživatel 1699713.04.2021 14:02:35 545 545
Uživatel 1710413.04.2021 14:01:09 543 800
Uživatel 1699713.04.2021 13:58:24 525 525
Uživatel 1710413.04.2021 13:57:29 521 789
Uživatel 1685313.04.2021 13:56:07 500 500
Uživatel 1699713.04.2021 13:47:18 499 499
Uživatel 1709413.04.2021 13:41:52 492 300
Uživatel 1707813.04.2021 13:22:08 488 800
Uživatel 1685313.04.2021 13:20:21 487 000
Uživatel 1707813.04.2021 11:59:02 486 000
Uživatel 1699713.04.2021 11:56:21 484 484
Uživatel 1707813.04.2021 11:12:03 483 000
Uživatel 184913.04.2021 10:46:45 481 000
Uživatel 1707812.04.2021 11:06:21 480 000
Uživatel 1709410.04.2021 19:06:53 476 781
Uživatel 1685308.04.2021 06:19:52 470 741
Uživatel 1709407.04.2021 15:14:52 469 741
Popis:

Prodej rodinného domu se zahradou, zastavěná plocha a nádvoří 225m2, zahrada 169 m2, obec Větřní, Jihočeský kraj

Rodinný dům č.p. 14

Rodinný dům je zděný se sedlovým zastřešením, původní tašková krytina, úplné klempířské konstrukce. Dům není podsklepený, jedná se o přízemní dům s vestavěnými místnostmi do podkroví.

Přístup do podkroví je po venkovním dřevěném, jednoramenném schodišti.

V přízemí domu je chodba (cca 2,2 m2), společné sociální zařízení – vana, umyvadlo, elektrický bojler, WC, dále obývací pokoj společný s kuchyní (cca 24,5 m2) a další pokoj (cca 18 m2). Podlahová krytina v chodbě, sociálním zařízení, pokoji a kuchyni keramická dlažba, v sociálním zařízení keramický obklad, rovněž u sporáku a linky. V části obývacího pokoje plovoucí podlaha. Samostatný pokoj vykazuje značnou vlhkost, vyskytuje se zde plíseň. Podle informací jsou v podkroví dvě místnosti a prostor WC. Dům je ve stavebně zhoršeném stavu, jeho původní stáří se odhaduje na cca 100 roků. Pozemek je oplocen.

Celková zastavěná plocha a nádvoří p.č. St. 72 činí 225 m2, pozemek zahrady, p.č. 2455/12 o výměře 169 m2.

Vytápění domu zajištěno ústředním rozvodem vytápění, kotel na tuhá paliva je umístěn naproti domu v kolně.

GPS: 48.7753014N, 14.2986947E

Osobní prohlídka pro zájemce je naplánována na:

25.3.2021 od 14:00 do 18:00 hod.

na prohlídku je nutné se předem nahlásit na stejskal@gaute.cz

POZOR - s ohledem na aktuální pandemickou situaci COVID-19 může být plánovaná prohlídka kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. V případě konání prohlídky je nezbytně nutné, aby účastník prohlídky byl vybaven respirátorem. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídek vhodně organizovat.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníků v insolvenčním řízení:   KSCB 41 INS 376 / 2020

UPOZORNĚNÍ: Nemovitost je aktuálně obývána dlužníky

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrn-kem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (4.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]