aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A2704

Prodej samostatně stojícího RD 5+1 a 1+1 s garáží a pozemky v k.ú. Brno - Jehnice

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 541 213 390
Začátek 15.05.2017 19:00:00
Aktuální čas 21.03.2018 19:44:38
Konec 17.07.2017 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 6 720 000 Kč
Aktuální cena 6 720 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 250 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: E - Nehospodárná
Ukazatel energetické náročnosti budovy: 339 kWh/m²
Energetický ukazatel podle vyhlášky: 78/2013 Sb.
 
RD Jehnice b.jpg
 
Uživatel 8017.07.2017 13:39:076 720 000
Popis:
Prodej samostatně stojícího rodinného domu 5+1 a 1+1, s garáží, obec Brno - Jehnice, s pozemky a zemědělské pozemky

Předmětem prodeje je samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a  obytným podkrovím, podsklepený, garáží a zahradou, postavený na pozemcích parc.č.520/3 a parc.č.520/4 k.ú. Jehnice. Pozemek parc.č. 520/4 je jiného vlastníka a není předmětem prodeje. Prodávající prohlašuje, že podle § 3059 občanského zákoníku nepřísluší předkupní právo vlastníkovi pozemku parc.č. 520/4.
Předmětem prodeje je dále zemědělský pozemek parc.č. 1093 o výměře 4215 m2 , k.ú. Jehnice.
Dům je řešen jako dvoubytový o dispozici 5+1 a 1+1, s garáží. Dle dostupných informací proběhla kolaudace v roce 1992 ohledně bytové  jednotky 4+1. Dům je udržovaný.

Dispoziční řešení:
1.PP- garáž, prádelna, kotelna a sklepy
1.NP - chodba, obývací pokoj s jídelnou a KK, pracovna, koupelna s WC a šatna
Podkroví - tři pokoje, koupelna s WC a šatna, v hřebenovém podkroví je pokoj, kuchyňka a koupelna s WC.
Dům je napojen na všechny IS ( voda, kanalizace, plyn, el.en.).
Kategorie energetické náročnosti E, PENB bude dodán v průběhu aukce.

Plocha celkem :  dům 399 m2 + orná půda 4 215 m2
Zastavěná : 134 m2
Užitná vč.garáže : 234 m2

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je uveden v příloze této aukce.
Předmět prodeje je přesně specifikován v příloze Předmět prodeje.pdf zveřejněné na této straně.

Movité věci uvedené na fotografiích nejsou předmětem prodeje.

Prohlídky dům je užíván dlužníkem a z největší pravděpodobností nebude zájemcům umožněn přístup do nemovitosti. Adresa nemovitosti je Brno - Jehnice, Plástky 23.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Prodávající upozorňuje, že předmět prodeje je užíván a může být užíván i ke dni podpisu kupní smlouvy dlužníkem s tím, že řešení této situace je plně v kompetenci kupujícího - vítěze aukce.

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující.
 

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu, tj. žádná.
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2018 GAUTE, a.s.

[123]