aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3435

Prodej samostatně stojícího RD 5+1 , obec Děčín, k.ú. Boletice nad Labem - snížení ceny !

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 541 213 390
Začátek 24.05.2018 11:12:00
Aktuální čas 28.03.2020 13:09:39
Konec 24.10.2018 15:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 848 000 Kč
Aktuální cena 848 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 50 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
100_3731.JPG
 
Uživatel 1060604.10.2018 14:27:14 848 000
Popis:
Prodej samostatně stojícího RD 5+1, garáž, obec Děčín, k.ú. Boletice nad Labem - snížení ceny !!!

Předmětem prodeje je samostatně stojící rodinný dům , sestává ze dvou částí, původního domu a přístavby, zděný , z malé části podsklepený aNP. Nemovitost je napojena na rozvody vody, elektřiny, přípojky kanalizace a plynu jsou na hranici pozemku. Splaškové vody jsou svedeny do tříkomorové jímky. Kategorie energetické náročnosti G - energ.průkaz nedodán.
Přesný popis stavu nemovitosti je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.
Upozornění : Stavba je řádně zkolaudovaná, avšak nový stav ( přístavba) nebyla vnesena do katastru nemovitostí, proto stavba půdorysnými rozměry neodpovídá výměře zastavěné plochy v katastru nemovitostí.
Plocha:
Užitná : 143 m2
Zastavěná plocha: 106 m2
Zahrada : 514 m2
Prohlídky:  dne 22.8.2018 v 17 hod na adrese Verneřická 299, Děčín - Boletice nad Labem. Účast na prohlídce prosím potvrďte mailem.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.
Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci. Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem. 

Kupující (vítěz aukce) je povinen uzavřít kupní smlouvu do 45-ti dnů od dne skončení aukce. Kupní cenu je povinen zaplatit před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující. 

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí. Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]