Evid. číslo: A7084

Prodej samostatně stojícího RD 5+2 s garáží a zahradou, pozemek 923 m2, obec Lichkov, okr.Ústí nad Orlicí

Aukce Anglická
Vyřizuje Lenka Kunstová
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 05.10.2023 10:00:00
Aktuální čas 20.06.2024 05:22:50
Konec 21.11.2023 14:05:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 1 800 000 Kč
Aktuální cena 1 800 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 70 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Anglická
Vyřizuje Lenka Kunstová
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 05.10.2023 10:00:00
Konec 21.11.2023 14:05:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 1 800 000 Kč
Aktuální cena 1 800 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 70 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G

Historie příhozů

Uživatel 18044 21.11.2023 13:58 1 800 000 Kč

Popis

Prodej samostatně stojícího RD 5+2 s garáží a zahradou, pozemek 923 m2, obec Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí

Předmětem prodeje jsou: nepodsklepený, samostatně stojící, zděný rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími, garáží, pozemky, uhelna. Nemovitost je napojena na tyto IS – voda, veřejná kanalizace, elektřina.

Kategorie energetické náročnosti G - energetický průkaz nedodán, proto je uváděna energetická tř. G.

Dispozice:

1.NP:

Zádveří, chodba, schody do patra, úložný prostor pod schody, obývací pokoj, kuchyňský kout se spíží, ložnice, koupelna s WC, kotelna se vstupem do uhelny, garáž přístupná z uhelny.

2.NP:

Schody, předsíň, kuchyně, samostatné WC, koupelna, obývací pokoj s lodžií, ložnice s lodžií, pokoj, lodžie.

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.

Movité věci uvedené na fotografiích nejsou předmětem prodeje.

Adresa: Lichkov 86, 561 68 Lichkov

Plocha:

Pozemku celkem : 923 m2
Zastavěná : 157 m2

Užitná : 161 m2
 

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení, pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.
 

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 45 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem,  uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním správcem !

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka ).

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

 

Podmínky prodávajícího:

-          věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou prodávány a předávány tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat;

-          kupující bude zavázán převzít věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

-          kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

-          dle ust. § 285 odst. 2 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužnice, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se kupující domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

-          prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

-          kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce