aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6405

Prodej samostatně stojícího RD 5+kk s vinným sklepem, venkovním bazénem, garáží, pozemek 1793 m2, obec Zaječí, okr.Břeclav

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 21.10.2021 11:00:00
Aktuální čas 02.12.2021 04:15:11
Konec 14.12.2021 13:00:00
Zbývá 12 dni 8 hodin
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 15 000 000 Kč
Aktuální cena 15 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 350 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
DSCN0090.JPG
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej samostatně stojícího RD 5+kk s vinným sklepem, venkovním bazénem, garáží, pozemek 1793 m2, obec Zaječí, okr.Břeclav

Vesnice Zaječí byla založena na počátku 13. století a kolonizována německým obyvatelstvem. Poprvé je připomínána v roce 1222 v souvislosti s farním kostelem. V roce 1335 udělil markrabě Karel městečku obilní trh a právo volného obchodu.

První zmínka o vinařství v obci je už z roku 1252, kdy Boček z Obřan daroval mj. třetinu vinného desátku žďárskému klášteru.

Předmětem prodeje jsou nepodsklepený, samostatně stojící, zděný rodinný dům s jedním nadzemním podlažím, garáží, pozemky, vedlejší stavba s vinným sklepem, venkovní bazén, jezírko. Nemovitost je napojena na tyto IS – voda, veřejná kanalizace, elektřina (230/400V).

Prodávající prohlašuje, že na části pozemků parc.č. 1734/3 a 1734/5 se nachází zděná vedlejší stavba o zastavěné ploše 103,45 m2, užívaná jako vinný sklep s posezením. Tato stavba není zanesena v dokumentech katastru nemovitostí, ale je součástí shora uvedených parcel a rovněž předmětem prodeje.

Dispozice 1.NP :

Zádveří                            14,06 m2

WC                                   1,80 m2
Komora                             3,28 m2
Obytný prostor s KK          45,83 m2
Pokoj, šatna                     27,08 m2
Pokoj                              12,45 m2
Koupelna                           5,86 m2
Technická místnost             7,03 m2
Chodba                             9,01 m2
Koupelna                           5,55 m2
Pokoj                              14,70 m2
Pracovna                           8,40 m2
Garáž                              49,78 m2
Terasa                             53,51 m2

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.

Movité věci uvedené na fotografiích nejsou předmětem prodeje.

Plocha :

Pozemku celkem : 1793 m2
Zastavěná : 249,30 m2

Užitná : 258,34 m2

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení, pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, resp. zajištěným věřitelem, uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem !

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka ).

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Kategorie energetické náročnosti G - energ.průkaz nedodán, proto je uváděna energetická tř. G..

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]