aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6363

Prodej souboru 5 obrazů (autoři: Alena Dostálová, Suchánek, Dobeš a další nesignované)

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Šálovská Andrea
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 14.09.2021 10:00:00
Aktuální čas 25.10.2021 22:25:13
Konec 29.09.2021 12:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 500 Kč
Max. příhoz 5 000 Kč
Vyvolávací cena 7 823 Kč
Aktuální cena 13 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 1 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
Úvod II.jpg
 
Uživatel 1528729.09.2021 12:10:4513 000
Uživatel 1295729.09.2021 12:09:4312 500
Uživatel 1528729.09.2021 12:09:2311 500
Uživatel 1295729.09.2021 12:05:3411 000
Uživatel 1528729.09.2021 12:04:4210 500
Uživatel 1295729.09.2021 12:00:5210 000
Uživatel 1528729.09.2021 11:59:439 500
Uživatel 1295729.09.2021 11:57:529 000
Uživatel 314028.09.2021 21:10:588 500
Uživatel 1295728.09.2021 09:40:037 823
Popis:
Prodej souboru 5 obrazů (autoři: Alena Dostálová, Suchánek, Dobeš a další nesignované)
 

1. Obraz, 2 ženy s kytkou, 120x60 cm, autor Alena Dostálová

 2. Obraz Žena, jedná se grafický list označený 21/60, rozměr 67x50 cm, sign. Suchánek

 

3. Obraz Květiny, 49x68 cm, nesignovaný

 

4. Obraz Krajina 84x66 cm, sign. Dobeš

 
5. Obraz abstraktní motiv, rozměr 80x60 cm, nesignovaný
 
Ocenění jednotlivých obrazů dle znaleckého posudku ze dne 23.2.2021:
 
2 ženy s kytkou, aut. Dostálová:  4.500 Kč
Žena, aut. Suchánek:                  11.500 Kč
Květiny, nesignovaný:                      650 Kč
Krajina, aut. Dobeš:                     4.200 Kč
Abstrakt, nesignovaný:                 7.600 Kč
 
Doporučujeme osobní prohlídku před nákupem, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 
Adresa uložení majetku: Sadová 493, 253 43 Průhonice ( Praha západ).
 
Termín prohlídky: po domluvě s makléřem

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka:  KSPH 66 INS 16110 / 2018
 
UPOZORNĚNÍ: Prodávající prohlašuje, že nebylo možné provést důkladnou inventuru věcí a seznam věcí uvedený v Příloze č. 1  je orientační a zejména kupující bere na vědomí, že seznam je neúplný, věci mohou být neúplné, poškozené, nekompletní, druhově odlišné, zastaralé apod.

UPOZORNĚNÍ: Prodávající upozorňuje, že konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru)

UPOZORNĚNÍ:  Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

UPOZORNĚNÍ: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 14 dnů ode dne, kdy bylo kupujícímu sděleno, že cena dosažená v aukci byla akceptována prodávajícím. Kupující je však svojí nábídkou vázán nejdéle 60 dnů od konce aukce.

UPOZORNĚNÍ: V případě bude-li aukce zmařena vítězem aukce, bude složená kauce v celé výši využita na pokrytí organizačních nákladů zprostředkovatele.

 

UPOZORNĚNÍ: Kupní cena dosažená v aukci bude hrazena před podpisem kupní smlouvy, a to na účet majetkové podstaty

UPOZORNĚNÍ: Prodávající a zprostředkovatel činí nesporným, že prodávající není povinen uzavřít s potencionálním zájemcem kupní smlouvu, jestliže nebude celá kupní cena složena na účet majetkové podstaty

UPOZORNĚNÍ: V případě bude-li aukce zmařena vítězem aukce, bude složená kauce v celé výši využita na pokrytí organizačních nákladů zprostředkovatele.

 UPOZORNĚNÍ: Prodej bude uskutečněn nejvyšší podané nabídce; Prodávající a Zajištěný věřitel mají právo nevybrat žádnou nabídku a aukci zrušit bez uvedení důvodu.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je prodáván ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu ustanovení § 1918 občanského zákoníku

UPOZORNĚNÍ: Dle ustanovení § 285 odst. 1 písm. a) IZ zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízeného výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

UPOZORNĚNÍ: Dle ustanovení § 167 odst. 4 IZ zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky

 
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]