aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5714

Prodej souboru kuchyňských spotřebičů, komponentů, příslušenství a náhradních dílů z majetku moje nová kuchyně shop s.r.o.

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 21.01.2021 14:00:00
Aktuální čas 19.01.2021 12:23:22
Konec 21.01.2021 15:00:00
Zbývá 2 dny 2 hodiny
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 500 000 Kč
Aktuální cena 500 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 50 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
čtyřfotka.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny

Popis:
Prodej souboru kuchyňských spotřebičů, komponentů, příslušenství a náhradních dílů z majetku dlužníka - moje nová kuchyně shop s.r.o.

Vyvolávací cena byla stanovena jako 40 % z maloobchodní ceny

Vyvolávací cena je cenou vč. 21% DPH. Odpočet DPH možný.

Seznam majetku je uveden v rámci přílohy pod textem aukce

UPOZORNĚNÍ: Prodávající prohlašuje, že nebylo možné provést důkladnou inventuru věcí a přesný počet kusů jednotlivých položek uvedených v Příloze č. 1 nelze zaručit.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je prodáván ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu ustanovení § 1918 občanského zákoníku

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka: moje nová kuchyně shop s.r.o.  KSBR 26 INS 4672 / 2020

UPOZORNĚNÍ: Prodávající upozorňuje, že konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zástupce věřitelů) Kupní smlouva nabyde účinnosti po souhlasu insolvenčního soudu


UPOZORNĚNÍ: Kupní cena dosažená v aukci bude hrazena před podpisem kupní smlouvy, a to na účet majetkové podstaty..

UPOZORNĚNÍ: Prodávající a zprostředkovatel činí nesporným, že prodávající není povinen uzavřít s potencionálním zájemcem kupní smlouvu, jestliže nebude celá kupní cena složena na účet majetkové podstaty

UPOZORNĚNÍ:
V případě bude-li aukce zmařena vítězem aukce, bude složená kauce v celé výši využita na pokrytí organizačních nákladů zprostředkovatele.

UPOZORNĚNÍ: Prodej bude uskutečněn nejvyšší podané nabídce; Prodávající a Zástupce věřitelů mají právo nevybrat žádnou nabídku a aukci zrušit bez uvedení důvodu.

UPOZORNĚNÍ: Dle ustanovení § 285 odst. 1 písm. a) IZ zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízeného výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

UPOZORNĚNÍ: Dle ustanovení § 167 odst. 4 IZ zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]