aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6362

Prodej souboru movitého majetku (nábytek, elektronika, golfové hole, pneu, lyže apod.)

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Šálovská Andrea
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 14.09.2021 10:00:00
Aktuální čas 25.10.2021 22:00:35
Konec 29.09.2021 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 100 Kč
Max. příhoz 50 000 Kč
Vyvolávací cena 27 808 Kč
Aktuální cena 27 808 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 2 500 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
DSC_4123.JPG
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Prodej souboru movitého majetku (nábytek, elektronika, golfové hole, pneu, lyže apod.)
 
Předmětem prodeje je soubor movitého majetku, který čítá cca 70 položek;  např. golfové hole lyže, PC a drobná elektronika, nábytek, zahradní technika atd.
 
Celý seznam majetku naleznete níže, v přiložených souborech pod popisem aukce: "Předmět prodeje.pdf"
 
Adresa uložení majetku: Sadová 493, 253 43 Průhonice ( Praha západ).
 
Termín prohlídky: po domluvě s makléřem

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka:  KSPH 66 INS 16110 / 2018
 
UPOZORNĚNÍ: Prodávající prohlašuje, že nebylo možné provést důkladnou inventuru věcí a seznam věcí uvedený v Příloze č. 1  je orientační a zejména kupující bere na vědomí, že seznam je neúplný, věci mohou být neúplné, poškozené, nekompletní, druhově odlišné, zastaralé apod.

UPOZORNĚNÍ: Prodávající upozorňuje, že konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru)

UPOZORNĚNÍ:  Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

UPOZORNĚNÍ: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 14 dnů ode dne, kdy bylo kupujícímu sděleno, že cena dosažená v aukci byla akceptována prodávajícím. Kupující je však svojí nábídkou vázán nejdéle 60 dnů od konce aukce.


UPOZORNĚNÍ: Kupní cena dosažená v aukci bude hrazena před podpisem kupní smlouvy, a to na účet majetkové podstaty

UPOZORNĚNÍ: V případě bude-li aukce zmařena vítězem aukce, bude složená kauce v celé výši využita na pokrytí organizačních nákladů zprostředkovatele.

 

UPOZORNĚNÍ: Prodávající a zprostředkovatel činí nesporným, že prodávající není povinen uzavřít s potencionálním zájemcem kupní smlouvu, jestliže nebude celá kupní cena složena na účet majetkové podstaty

UPOZORNĚNÍ: V případě bude-li aukce zmařena vítězem aukce, bude složená kauce v celé výši využita na pokrytí organizačních nákladů zprostředkovatele.

 UPOZORNĚNÍ: Prodej bude uskutečněn nejvyšší podané nabídce; Prodávající a Zajištěný věřitel mají právo nevybrat žádnou nabídku a aukci zrušit bez uvedení důvodu.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je prodáván ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu ustanovení § 1918 občanského zákoníku

UPOZORNĚNÍ: Dle ustanovení § 285 odst. 1 písm. a) IZ zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízeného výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

UPOZORNĚNÍ: Dle ustanovení § 167 odst. 4 IZ zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky


 
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]