aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6850

Prodej souboru pohledávek v celkové výši 123.076 Kč a 13.310,- Kč, z majetku EMTC – Business s. r. o.

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 25.01.2023 12:00:00
Aktuální čas 22.09.2023 21:25:04
Konec 1.kola 31.03.2023 10:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6850
čas předložení návrhů 2.kola do 31.03.2023 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 31.03.2023 14:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 500 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 500 Kč
Dosažená cena 500  Kč
 
foto pohledávka.jpg
 
Popis:

Nejvyšší nabídka ve 3. (finálním) kole výběrového řízení nebyla předložena, platí tedy nejvyšší nabídka z 2. kola ve výši 500,- Kč

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 500,- Kč.

Prodej souboru pohledávek v celkové výši 123.076 Kč a 13.310,- Kč, z majetku EMTC – Business s. r. o.

Pohledávka ve výši 123.076,- Kč za dlužníkem Lipa Learning, s.r.o., IČO: 29135681, Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8, důvod vzniku dobropis 2219003, pohledávka uplatněna přihláškou pohledávky P51 v insolvenčním řízení sp.z. MSPH 79 INS 29778/2019, dílčí pohledávka č. 1 jistina ve výši 123.076 Kč, pohledávka byla zjištěna

Pohledávka ve výši 13.310,- Kč za dlužníkem EMTC-Czech, a.s., IČO: 27096661, Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8, důvod vzniku pronájem vozu VW Arteon, pohledávka uplatněna přihláškou pohledávky P254 v insolvenčním řízení sp.z. MSPH 79 INS 29718/2019, dílčí pohledávka č. 1 jistina ve výši 13.310 Kč, pohledávka byla zjištěna

UPOZORNĚNÍ:

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A6850, minimální požadovaná cena ve VŘ: 500,-Kč

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení řádně uhradil kauci, učinit pouze elektronicky v systému.

Termíny: Termín složení kauce: do 31.3.2023 do 10:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 31.3.2023 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 31.3.2023 do 14:00.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním až sedmém místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Toto výběrové řízení se řídí ZVLÁŠTNÍMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO VŘ A6850, které jsou zveřejněny v prováděcí dokumentaci této aukce.

Pro účast ve výběrovém řízení je mimo uvedených podmínek třeba uhradit vratnou kauci. Jedná se o prodej z insolvenčního řízení EMTC – Business s. r. o., IČ: 242 93 822, sídlem Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8 (řízení vedeno pod sp. zn. MSPH 79 INS 25056/2019).

Kupující (vítěz aukce) je povinen uzavřít smlouvu o postoupení pohledávek nejpozději do 30 dnů od skončení aukce (udělení souhlasu s cenou dosaženou v aukci). Kupní cenu pak uhradit nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele, věřitelského orgánu).

- kupující je povinen akceptovat prohlášení prodávajícího o tom, že prodávající jako správce majetkové podstaty Dlužníka vychází pouze z podkladů, které mu byly předány po zahájení insolvenčního řízení, a že tyto skutečnosti nemusejí být úplné,

- prodávající neručí za existenci, výši, zajištění a dobytnost pohledávek, které jsou Předmětem prodeje, a v kupní smlouvě (smlouvě o postoupení pohledávky) bude výslovně vyloučena aplikace ust. § 1885 odst. 1 věty první občanského zákoníku,

- kupující - výherce aukce vstoupí do řízení vedeného v dané věci na místo  insolvenčního správce. Toto poté bude rovněž i v kupní smlouvě (smlouvě o postoupení pohledávky).

- kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

- prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

- kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

- v kupní smlouvě bude ujednáno vyloučení škody či újmy na straně kupujícího, resp. podmínkou bude vzdání se možnosti vymáhání takové škody na straně kupujícího,

- kupující hradí poplatky spojené s registrací věcí uvedených v Předmětu prodeje ve veřejných seznamech a případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv z takových seznamů, pakliže vzniknou,

- kupní cena musí být uhrazena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy

 

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]