Evid. číslo: A6850

Prodej souboru pohledávek v celkové výši 123.076 Kč a 13.310,- Kč, z majetku EMTC – Business s. r. o.

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 25.01.2023 12:00:00
Aktuální čas 03.03.2024 04:49:07
Konec 1. kola 31.03.2023 10:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6850
Čas předložení návrhů 2.kola do 31.03.2023 12:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 31.03.2023 14:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 500 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 500 Kč
Dosažená cena 500 Kč
Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 25.01.2023 12:00:00
Konec 1. kola 31.03.2023 10:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6850
Čas předložení návrhů 2.kola do 31.03.2023 12:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 31.03.2023 14:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 500 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 500 Kč
Dosažená cena 500 Kč

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Popis

Nejvyšší nabídka ve 3. (finálním) kole výběrového řízení nebyla předložena, platí tedy nejvyšší nabídka z 2. kola ve výši 500,- Kč

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 500,- Kč.

Prodej souboru pohledávek v celkové výši 123.076 Kč a 13.310,- Kč, z majetku EMTC – Business s. r. o.

Pohledávka ve výši 123.076,- Kč za dlužníkem Lipa Learning, s.r.o., IČO: 29135681, Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8, důvod vzniku dobropis 2219003, pohledávka uplatněna přihláškou pohledávky P51 v insolvenčním řízení sp.z. MSPH 79 INS 29778/2019, dílčí pohledávka č. 1 jistina ve výši 123.076 Kč, pohledávka byla zjištěna

Pohledávka ve výši 13.310,- Kč za dlužníkem EMTC-Czech, a.s., IČO: 27096661, Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8, důvod vzniku pronájem vozu VW Arteon, pohledávka uplatněna přihláškou pohledávky P254 v insolvenčním řízení sp.z. MSPH 79 INS 29718/2019, dílčí pohledávka č. 1 jistina ve výši 13.310 Kč, pohledávka byla zjištěna

UPOZORNĚNÍ:

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A6850, minimální požadovaná cena ve VŘ: 500,-Kč

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení řádně uhradil kauci, učinit pouze elektronicky v systému.

Termíny: Termín složení kauce: do 31.3.2023 do 10:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 31.3.2023 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 31.3.2023 do 14:00.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním až sedmém místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Toto výběrové řízení se řídí ZVLÁŠTNÍMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO VŘ A6850, které jsou zveřejněny v prováděcí dokumentaci této aukce.

Pro účast ve výběrovém řízení je mimo uvedených podmínek třeba uhradit vratnou kauci. Jedná se o prodej z insolvenčního řízení EMTC – Business s. r. o., IČ: 242 93 822, sídlem Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8 (řízení vedeno pod sp. zn. MSPH 79 INS 25056/2019).

Kupující (vítěz aukce) je povinen uzavřít smlouvu o postoupení pohledávek nejpozději do 30 dnů od skončení aukce (udělení souhlasu s cenou dosaženou v aukci). Kupní cenu pak uhradit nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele, věřitelského orgánu).

- kupující je povinen akceptovat prohlášení prodávajícího o tom, že prodávající jako správce majetkové podstaty Dlužníka vychází pouze z podkladů, které mu byly předány po zahájení insolvenčního řízení, a že tyto skutečnosti nemusejí být úplné,

- prodávající neručí za existenci, výši, zajištění a dobytnost pohledávek, které jsou Předmětem prodeje, a v kupní smlouvě (smlouvě o postoupení pohledávky) bude výslovně vyloučena aplikace ust. § 1885 odst. 1 věty první občanského zákoníku,

- kupující - výherce aukce vstoupí do řízení vedeného v dané věci na místo  insolvenčního správce. Toto poté bude rovněž i v kupní smlouvě (smlouvě o postoupení pohledávky).

- kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

- prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

- kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

- v kupní smlouvě bude ujednáno vyloučení škody či újmy na straně kupujícího, resp. podmínkou bude vzdání se možnosti vymáhání takové škody na straně kupujícího,

- kupující hradí poplatky spojené s registrací věcí uvedených v Předmětu prodeje ve veřejných seznamech a případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv z takových seznamů, pakliže vzniknou,

- kupní cena musí být uhrazena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy

 

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce