Evid. číslo: A6849

Prodej souboru pohledávek v celkové výši 184.210,92 Kč a celkové výši 901.713,73 Kč, z majetku EMTC – Servis s. r. o.

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 25.01.2023 12:00:00
Aktuální čas 03.03.2024 02:46:50
Konec 1. kola 31.03.2023 10:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6849
Čas předložení návrhů 2.kola do 31.03.2023 12:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 31.03.2023 14:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 1 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 1 000 Kč
Dosažená cena 1 000 Kč
Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 25.01.2023 12:00:00
Konec 1. kola 31.03.2023 10:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6849
Čas předložení návrhů 2.kola do 31.03.2023 12:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 31.03.2023 14:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 1 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 1 000 Kč
Dosažená cena 1 000 Kč

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Popis

Nejvyšší nabídka ve 3. (finálním) kole výběrového řízení nebyla předložena, platí tedy nejvyšší nabídka z 2. kola ve výši 1.000,- Kč

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 1.000,- Kč.

Prodej souboru pohledávek v celkové výši 184.210,92 Kč a celkové výši 901.713,73 Kč z majetku EMTC – Servis s. r. o.

Pohledávka ve výši 41.321,87 Kč za společností EMTC-REAL ESTATE, a.s., IČO 24682306, Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, důvod vzniku: archivace, údržba, účetnictví 06/2019, splatná dne 31.7.2019 pohledávka uplatněna přihláškou pohledávky P46 v insolvenčním řízení sp.zn. MSPH 79 INS 7485/2020, jako dílčí pohledávka č. 1 ve výši 41.321,87 Kč (jistina 38.255 Kč, příslušenství 3.06,87 Kč), přihláška P46 byla v celém rozsahu popřena odděleným IS (všechny tři dílčí přihlášené pohledávky), popření pohledávky bylo vzato částečně zpět, pohledávky uplatněné přihláškou P46 jsou zjištěny v souhrnné výši 92.105,46 Kč usnesením čj. MSPH 79 INS 7485/2020-P46-3

Pohledávka ve výši 69.026,65 Kč za společností EMTC-REAL ESTATE, a.s., IČO 24682306, Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, důvod vzniku: archivace, údržba, účetnictví 07/2019, splatná dne 31.8.2019 pohledávka uplatněna přihláškou pohledávky P46 v insolvenčním řízení sp.zn. MSPH 79 INS 7485/2020, jako dílčí pohledávka č. 2 ve výši 69.026,65 Kč (jistina 64.410 Kč, příslušenství 4.616,65 Kč), přihláška P46 byla v celém rozsahu popřena odděleným IS (všechny tři dílčí přihlášené pohledávky), popření pohledávky bylo vzato částečně zpět, pohledávky uplatněné přihláškou P46 jsou zjištěny v souhrnné výši 92.105,46 Kč usnesením čj. MSPH 79 INS 7485/2020-P46-3

Pohledávka ve výši 73.862,40Kč za společností EMTC-REAL ESTATE, a.s., IČO 24682306, Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, důvod vzniku: archivace, údržba, účetnictví 08/2019, splatná dne 30.9.2019 pohledávka uplatněna přihláškou pohledávky P46 v insolvenčním řízení sp.zn. MSPH 79 INS 7485/2020, jako dílčí pohledávka č. 3 ve výši 73.862,40 Kč (jistina 69.455 Kč, příslušenství 4.407,40 Kč), přihláška P46 byla v celém rozsahu popřena odděleným IS (všechny tři dílčí přihlášené pohledávky), popření pohledávky bylo vzato částečně zpět, pohledávky uplatněné přihláškou P46 jsou zjištěny v souhrnné výši  92.105,46 Kč usnesením čj. MSPH 79 INS 7485/2020-P46-3

Pohledávka ve výši 748.085,73 Kč za dlužníkem Lipa Learning, s.r.o., IČO 29135681, Praha 8, Pobřežní 249/46, PSČ 186 00, z titulu ceny za poskytnutí služeb dle smlouvy o nájmu, dohody o fakturaci nákladů, dohody o přefakturaci nákladů, smlouvy o poskytování účetního, ekonomického a organizačního poradenství, smlouvy o nájmu dopravního prostředku, archivace, údržby, účetnictví, nájmu movitých věcí za období 6 až 8/2019, pohledávka uplatněna přihláškou pohledávky P149 v insolvenčním řízení sp.zn. MSPH 79 INS 29778/2019, dílčí pohledávka č. 1 ve výši 748.085,73 Kč (jistina 709.239,00 Kč, příslušenství 38.846,73 Kč), pohledávka byla v insolvenčním řízen zjištěna ve výši 748.085,73 Kč

Pohledávka ve výši 153.628 Kč za dlužníkem Lipa Learning, s.r.o., IČO 29135681, Praha 8, Pobřežní 249/46, PSČ 186 00, dle dohody o převzetí dluhu ze dne 2.12.2019, pohledávka uplatněna přihláškou pohledávky P149 v insolvenčním řízení sp.zn. MSPH 79 INS 29778/2019, dílčí pohledávka č. 2 ve výši 153.628 Kč (jistina 153.628 Kč, příslušenství 0Kč), pohledávka byla v insolvenčním řízen zjištěna ve výši 153.628 Kč

UPOZORNĚNÍ:

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A6849, minimální požadovaná cena ve VŘ: 1.000,-Kč

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení řádně uhradil kauci, učinit pouze elektronicky v systému.

Termíny: Termín složení kauce: do 31.3.2023 do 10:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 31.3.2023 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 31.3.2023 do 14:00.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním až sedmém místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Toto výběrové řízení se řídí ZVLÁŠTNÍMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO VŘ A6849, které jsou zveřejněny v prováděcí dokumentaci této aukce.

Pro účast ve výběrovém řízení je mimo uvedených podmínek třeba uhradit vratnou kauci. Jedná se o prodej z insolvenčního řízení EMTC – Servis s. r. o., IČ 24209112 sídlem Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8 (řízení vedeno pod sp. zn. MSPH 79 INS 7479/2020).

Kupující (vítěz aukce) je povinen uzavřít smlouvu o postoupení pohledávek nejpozději do 30 dnů od skončení aukce (udělení souhlasu s cenou dosaženou v aukci). Kupní cenu pak uhradit nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele, věřitelského orgánu).

- kupující je povinen akceptovat prohlášení prodávajícího o tom, že prodávající jako správce majetkové podstaty Dlužníka vychází pouze z podkladů, které mu byly předány po zahájení insolvenčního řízení, a že tyto skutečnosti nemusejí být úplné,

- prodávající neručí za existenci, výši, zajištění a dobytnost pohledávek, které jsou Předmětem prodeje, a v kupní smlouvě (smlouvě o postoupení pohledávky) bude výslovně vyloučena aplikace ust. § 1885 odst. 1 věty první občanského zákoníku,

- kupující - výherce aukce vstoupí do řízení vedeného v dané věci na místo  insolvenčního správce. Toto poté bude rovněž i v kupní smlouvě (smlouvě o postoupení pohledávky).

- kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

- prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

- kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

- v kupní smlouvě bude ujednáno vyloučení škody či újmy na straně kupujícího, resp. podmínkou bude vzdání se možnosti vymáhání takové škody na straně kupujícího,

- kupující hradí poplatky spojené s registrací věcí uvedených v Předmětu prodeje ve veřejných seznamech a případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv z takových seznamů, pakliže vzniknou,

- kupní cena musí být uhrazena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy

 

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce