Evid. číslo: A6848

Prodej souboru pohledávek ve výši 39.686.610,56 Kč a 291.550 Kč + příslušenství, z majetku COVERAGE s.r.o.

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 25.01.2023 12:00:00
Aktuální čas 03.03.2024 03:39:04
Konec 1. kola 31.03.2023 10:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6848
Čas předložení návrhů 2.kola do 31.03.2023 12:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 31.03.2023 14:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 1 000 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 25.01.2023 12:00:00
Konec 1. kola 31.03.2023 10:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6848
Čas předložení návrhů 2.kola do 31.03.2023 12:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 31.03.2023 14:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 1 000 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 100 000 Kč

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Popis

Na základě pokynu insolvečního správce a usnesení insolvenčního soudu výběrové řízení A6848 zrušeno a spuštěno nové výběrové řízení A6926

Prodej souboru pohledávek ve výši 39.686.610,56 Kč a 291.550 Kč + příslušenství, z majetku COVERAGE s.r.o.

Pohledávka ve výši 39.686.610,56 Kč za Tomášem Bártou, Rybná 716/24, Praha 1, důvod vzniku smlouva o zápůjčce, jistina ve výši 37.341.353,07 Kč, smluvní úrok 4 % p.a. ve výši 2.345.257,49 Kč, uplatněno přihláškou pohledávky P71 dílčí 2 v insolvenčním řízení MSPH 79 INS 22650/2019, pohledávka je popřena, spor o pravost a výši je veden pod sp.zn. 232 ICm 1712/2020

Pohledávka ve výši 291.550 Kč a její součásti a příslušenství za Milanem Šebem, Lublaňská 1539/6, 120 00 Praha 2 - náhrada škody v trestním řízení 2 T 80/2010 vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 10. Povinný Milan Šebo způsobil trestným činem společnosti COVERAGE s.r.o., Pobřežní 249/46, Praha 8, IČO: 27566684, škodu ve výši 291.550 Kč. Nárok na náhradu škody byl společnosti COVERAGE, s.r.o., přiznán adhezním výrokem rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 16.12.2011, čj. 2 T 80/2010 – Rozsudek nabyl právní moci dne 14.2.2012. Vykonatelným se stal tentýž den. Exekuce je vedena pod sp.zn. 142 EX 01063/21.

UPOZORNĚNÍ:

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A6848, minimální požadovaná cena ve VŘ: 1.000.000,-Kč

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení řádně uhradil kauci, učinit pouze elektronicky v systému.

Termíny: Termín složení kauce: do 31.3.2023 do 10:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 31.3.2023 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 31.3.2023 do 14:00.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním až sedmém místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Toto výběrové řízení se řídí ZVLÁŠTNÍMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO VŘ A6848, které jsou zveřejněny v prováděcí dokumentaci této aukce.

Pro účast v aukci je mimo uvedených podmínek třeba uhradit vratnou kauci. Jedná se o prodej z insolvenčního řízení COVERAGE s.r.o., IČ: 27566684, sídlem Pobřežní 249/46, PSČ 186 00 Praha 8 (řízení vedeno pod sp. zn. MSPH 79 INS 5793/2020).

Kupující (vítěz aukce) je povinen uzavřít smlouvu o postoupení pohledávek nejpozději do 30 dnů od skončení aukce (udělení souhlasu s cenou dosaženou v aukci). Kupní cenu pak uhradit nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele, věřitelského orgánu).

- kupující je povinen akceptovat prohlášení prodávajícího o tom, že prodávající jako správce majetkové podstaty Dlužníka vychází pouze z podkladů, které mu byly předány po zahájení insolvenčního řízení, a že tyto skutečnosti nemusejí být úplné,

- prodávající neručí za existenci, výši, zajištění a dobytnost pohledávek, které jsou Předmětem prodeje, a v kupní smlouvě (smlouvě o postoupení pohledávky) bude výslovně vyloučena aplikace ust. § 1885 odst. 1 věty první občanského zákoníku,

- kupující - výherce aukce vstoupí do řízení vedeného v dané věci na místo  insolvenčního správce. Toto poté bude rovněž i v kupní smlouvě (smlouvě o postoupení pohledávky).

- kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

- prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

- kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

- v kupní smlouvě bude ujednáno vyloučení škody či újmy na straně kupujícího, resp. podmínkou bude vzdání se možnosti vymáhání takové škody na straně kupujícího,

- kupující hradí poplatky spojené s registrací věcí uvedených v Předmětu prodeje ve veřejných seznamech a případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv z takových seznamů, pakliže vzniknou,

- kupní cena musí být uhrazena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy

 

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce