aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6657

Prodej souboru robotického transportního systému pro skladové hospodářství a dopravníkový systém, z majetku Fordist Czech, s.r.o

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 18.05.2022 10:00:00
Aktuální čas 30.05.2023 12:01:59
Konec 17.06.2022 13:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 900 000 Kč
Vyvolávací cena 2 000 000 Kč
Aktuální cena 2 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 150 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
2.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ CENA JE CENOU VČ. DPH 21%. ODPOČET DPH JE MOŽNÝ.

Předmět prodeje tvoří tento soubor:

Robotický skladový systém je určen pro automatizaci skladových operací, při kterých manipulační roboty zajišťují manipulaci se skladovými regály tak, že najedou pod skladový regál, nadzdvihnou ho za účelem přepravy a zajistí transport po hale k místu, kde obsluha vybere z regálu příslušné položky pro expedovanou zakázku a robotický systém odveze regál zpět na skladovací místo. Je tak automatizovaná přeprava regálů se zbožím k obsluze a obsluha nemusí obcházet regály a hledat položky expedované zakázky. Obdobně funguje systém doplňování zboží od dodavatelů do regálů. Automatizovaný robotický systém je ověřen v provozních podmínkách a používá ho např. společnost AMAZON.

Zařízení robotického systému včetně skladových regálů bylo v hale umístěno zabalené, na paletách, v přepravních kartonech a ve přepásaných svazcích a fóliích. Dle názoru znalce se jedná o originální obaly dodavatele. Konstrukce regálů nevykazuje žádné opotřebení, regály nebyly dle názoru znalce nikdy sestaveny a robotický systém nebyl v provozu. Dopravníkový systém je ve skladové hale kompletně nainstalován. V provozu v současné době není, lze však v minulém období provozování dopravníkového systému předpokládat.
 
Minimální požadovaná cena činí 33% ceny dle znaleckého posudku.

Přesný položkový rozpis předmětu prodeje je uveden v Příloze č. 1 - Předmět prodeje.pdf

Podrobný popis předmětu prodeje je uveden v příloze č. 2 - Znalecký posudek.pdf

Termin konání prohlídek:
I. termín - 2.6.2022 v 11:00 hod.
II. termín - 9.6.2022 v 11:00 hod.

Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese:
Hřbitovní 954/17, 312 00 Plzeň.  GPS souřadnice: 49.7541267N, 13.4279294E.

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 20 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Místo předání: Plzeň.

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka Fordist Czech, s.r.o.

Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.

Kupující se zavazuje převzít věci předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese kupující.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se svojí účastí v aukci vzdává práva z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

Případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv k předmětu prodeje z veřejných seznamů hradí kupující.

Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]