aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6925

Prodej souboru skladových zásob, materiálu, strojů, dílů, pohledávek, patentů,užitných vzorů,z majetku VÍTKOVICE MECHANIKA, a.s.

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 2 kola
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 08.03.2023 13:00:00
Aktuální čas 30.05.2023 06:55:03
Konec 1.kola 11.04.2023 12:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6925
čas předložení návrhů 2.kola do 11.04.2023 14:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 1 900 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 150 000 Kč
 
úvodní čtyřfoto.jpg
 
Popis:

Prodej souboru skladových zásob, materiálu, strojů, dílů, pohledávek, patentů, užitných vzorů a uměleckých děl, z majetku VÍTKOVICE MECHANIKA, a.s.

Jedná se o rozsáhlý soubor skladových zásob, materiálu, náhradních dílů, součástek, pohledávek, patentů, užitných vzorů a uměleckých děl, detailněji viz seznamy a přehledy v přiložených souborech v rámci výběrového řízení A6836

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka VÍTKOVICE MECHANIKA, a.s.  (KSOS 37 INS 12453/2018)

UPOZORNĚNÍ: Jednotlivé počty a položky nemusí odpovídat skutečnosti. Platí reálny stav zjištěný na místě. Majetek se nachází na více místech v rámci města Ostrava.

Výsledná cena bude připadat v rozsahu 90 % na věci movité a v tomto rozsahu bude možno uplatnit odpočet DPH a v rozsahu 10 % na ostatní věci, u kterých odpočet DPH možný nebude, ve stejném poměru bude rozdělena i cena dosažená v rámci
výběrového řízení.

např. pakliže by byla cena 1.900.000,- Kč cenou konečnou, tak se skládá z ceny pro věci movité, ze kterých lze uplatnit nárok na odpočet DPH ve výši 1.710.000,- Kč a pro ostatní věci 190.000,- Kč, kde odpočet DPH není možný, tedy v poměru 90% pro věci movité a 10% pro ostatní věci.

Adresa: Ruská 2929/101a, 70300 Ostrava - Vítkovice

GPS: 49.8088569N, 18.2542153E

UPOZORNĚNÍ:

Doporučujeme osobní prohlídku, jedná se o použité předměty, za stav nelze ručit. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku. Prodávající neručí za vady předmětu prodeje.

Konečná cena podléhá schválení insolvenčního správce. Vítězem výběrového řízení se účastník stává až v momentu sdělení emailem z adresy stejskal@gaute.cz, že prodávající akceptuje cenu dosaženou v rámci výběrového řízení.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Kupující hradí poplatky spojené s registrací Předmětu prodeje, pakliže takové poplatky vzniknou.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Vítěz výběrového řízení musí předmět výběrového řízení převzít do data stanovené insolvenčním správcem. Nepřevzetím předmětu výběrového řízení do uvedeného data je výběrového řízení zmařeno bez nároku na vrácení složené kauce.

Doplatek kupní ceny musí být vítězem výběrového řízení uhrazen na účet majetkové podstaty.

Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu výběrového řízení hradí kupující (vítěz výběrového řízení).

 

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]