Evid. číslo: A6700

Prodej speciální automobil požární TATRA CAS 40-S2Z, první registrace 2008, RZ 3U4 6556, VIN: TNU230R257K042598, stav 18 816 km

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 28.06.2022 12:00:00
Aktuální čas 17.07.2024 11:57:08
Konec 21.09.2022 14:25:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 2 395 000 Kč
Aktuální cena 3 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 28.06.2022 12:00:00
Konec 21.09.2022 14:25:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 2 395 000 Kč
Aktuální cena 3 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE

Historie příhozů

Uživatel 17247 21.09.2022 14:21 3 000 000 Kč

Uživatel 17246 21.09.2022 14:20 2 920 000 Kč

Uživatel 17247 21.09.2022 14:18 2 900 000 Kč

Uživatel 17246 21.09.2022 14:18 2 850 000 Kč

Uživatel 17247 21.09.2022 14:17 2 800 000 Kč

Uživatel 17246 21.09.2022 14:13 2 750 000 Kč

Uživatel 17247 21.09.2022 14:08 2 700 000 Kč

Uživatel 17246 21.09.2022 14:08 2 650 000 Kč

Uživatel 17247 21.09.2022 14:03 2 600 000 Kč

Uživatel 17246 21.09.2022 14:02 2 550 000 Kč

Uživatel 17247 21.09.2022 13:58 2 500 000 Kč

Uživatel 17246 21.09.2022 13:57 2 450 000 Kč

Uživatel 17247 21.09.2022 13:47 2 400 000 Kč

Popis

Prodej speciální automobil požární TATRA CAS 40-S2Z, první registrace 2008, RZ 3U4 6556, VIN: TNU230R257K042598, stav 18 816 km

počet míst 5+1

čerpadlo Godiva WTA 4010 C jmenovitý průtok – nízkotlak 4 000 l/min při 0,8 MPa jmenovitá sací výška 3 m jmenovitý průtok – vysokotlak 250 l/min při 4,0 MPa

nádrže: objem nádrže na vodu 6 000 l, objem nádrže na pěnidlo 400 l

průtokový naviják (v pravé zadní skříni) hadice DN 25 délka 60 m pistolová proudnice AWG

v roce 2021 nová kabina + celková oprava

cena včetně DPH - odpočet DPH možný

Termíny prohlídky budou stanoveny po předchozí domluvě

UPOZORNĚNÍ:

Doporučujeme osobní prohlídku, jedná se o použitý vůz, který sloužil svému účelu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku. Prodávající neručí za vady předmětu prodeje.

Účastník aukce vstupem do aukce akceptuje vzor Kupní smlouvy uvedený v Přiložených dokumentech pod aukcí a zavazuje se kupní smlouvu v tomto znění uzavřít, stane-li se vítězem aukce.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Konečná cena podléhá schválení prodávajícího. Vítězem aukce se účastník stává až v momentu sdělení emailem z adresy stejskal@gaute.cz, že prodávající akceptuje cenu dosaženou v aukci.

Vítěz aukce musí předmět aukce převzít nejpozději do předem stanoveného data. Nepřevzetím předmětu aukce do uvedeného data je aukce zmařena bez nároku na vrácení složené kauce.

Doplatek kupní ceny musí být vítězem aukce uhrazen nejpozději den před převzetím předmětu aukce na účet zprostředkovatele (účet kauce) č. 2501886179/2010; VS a SS shodné jako u kauce

Veškeré náklady spojené s převzetím a registrací předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

 

Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce