aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6667

Prodej spodní fréza SCM TF135 EP Class, rok výroby 2013

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 26.05.2022 10:00:00
Aktuální čas 01.12.2023 14:05:52
Konec 22.06.2022 13:25:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 500 000 Kč
Vyvolávací cena 126 375 Kč
Aktuální cena 226 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 85 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
12.jpg
 
Uživatel 1910522.06.2022 13:18:23 226 000
Uživatel 989222.06.2022 13:18:09 225 000
Uživatel 1910522.06.2022 13:17:42 221 000
Uživatel 989222.06.2022 13:17:16 220 000
Uživatel 1910522.06.2022 13:15:24 216 000
Uživatel 989222.06.2022 13:14:59 215 000
Uživatel 1910522.06.2022 13:13:58 211 000
Uživatel 989222.06.2022 13:13:32 210 000
Uživatel 1910522.06.2022 13:13:10 206 000
Uživatel 989222.06.2022 13:12:33 205 000
Uživatel 1910522.06.2022 13:11:53 200 000
Uživatel 989222.06.2022 13:11:29 195 000
Uživatel 1910522.06.2022 13:10:30 190 000
Uživatel 989222.06.2022 13:09:56 185 000
Uživatel 1910522.06.2022 13:08:39 175 000
Uživatel 989222.06.2022 13:08:31 170 000
Uživatel 375422.06.2022 13:08:19 160 000
Uživatel 1910522.06.2022 13:07:57 156 000
Uživatel 375422.06.2022 13:05:51 155 000
Uživatel 1910522.06.2022 13:04:27 151 000
Uživatel 989222.06.2022 13:03:43 150 000
Uživatel 1910522.06.2022 13:03:25 146 000
Uživatel 375422.06.2022 13:03:12 145 000
Uživatel 1910522.06.2022 13:00:58 141 000
Uživatel 989222.06.2022 13:00:37 140 000
Uživatel 1910522.06.2022 13:00:21 136 000
Uživatel 989222.06.2022 13:00:11 135 000
Uživatel 375422.06.2022 13:00:07 133 000
Uživatel 1910522.06.2022 12:59:32 132 000
Uživatel 1911622.06.2022 12:59:24 131 000
Uživatel 1910522.06.2022 12:57:30 130 000
Uživatel 375422.06.2022 12:57:00 129 000
Uživatel 1910521.06.2022 10:21:13 128 000
Uživatel 375420.06.2022 13:04:06 127 000
Popis:

Prodej spodní fréza SCM TF135 EP Class, výrobní číslo AB/214564,  rok výroby 2013


Bližší popis je uveden v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 1 - Znalecký posudek.pdf

Termín a místo prohlídky:
I. termín: 9.6.2022 v 10:00 hod.

II. termín: 16.6.2022 v 10:00 hod.

Sraz účastníků k prohlídce je na adrese: Brněnská 404, 664 42 Modřice
GPS: 49.1332383N, 16.6046431E

Účast na prohlídce je třeba potvrdit minimálně 24 hodin předem e-mailem na adrese: charvat@gaute.cz

Místo předání: Brněnská 404, 664 42 Modřice

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 30 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Místo předání: Modřice, okres Brno-venkov

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka Truhlářství Modřice, s.r.o..

Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.

Kupující se zavazuje převzít věci předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese kupující.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se svojí účastí v aukci vzdává práva z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv k předmětu prodeje z veřejných seznamů hradí kupující.

Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]