aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6482

Prodej spoluvlastnického podílu id 1/2 bytové jednotky 3+1, 70m2, obec Jince, okres Příbram

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 10.12.2021 10:00:00
Aktuální čas 26.01.2022 12:02:24
Konec 27.01.2022 13:00:00
Zbývá 1 den 0
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 500 000 Kč
Vyvolávací cena 930 000 Kč
Aktuální cena 930 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 80 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
20210212_164629.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k bytové jednotce č. 208/2 - byt velikosti 3+1, 70m2, v k.ú. Jince, Středočeský kraj, KP Příbram.

Fotografie z interiéru bytu jsou uveřejněny v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Fotografie interiéru BT Jince.pdf

Předmětem prodeje je podíl na bytové jednotce č. 208/2 o velikosti 3+1, umístěné v 1. nadzemním podlaží bytového domu umístěného na ulici Jana Žižky. Dům má 1 podzemní a 2 nadzemní podlaží, není zde výtah, napojení na veškeré veřejné inženýrské sítě.

Vlastní bytová jednotka je orientována na východní a západní stranu. Okna jsou plastová (cca 10 roků stará). Sociální zařízení je zděné, v koupelně vana a umývadlo, samostatné WC. Výměna vany a dlažby v koupelně a WC proběhla před cca 25 roky. V kuchyni osazen elektrický sporák se sklokeramickou deskou, digestoř. Vytápění a teplá užitková voda jsou zajištěny ústředním rozvodem z plynové domovní kotelny. Revitalizace domu proběhla před cca 5 lety (zateplení fasády, výměna taškové krytiny), bytový dům je v dobrém stavebně technickém stavu, průběžně udržován, stejně tak jako bytová jednotka.

Bytová jednotka 3+1 má podlahovou plochu 70,2 m2, sklepní prostory mají 13,3 m2.

Jednotku dle prohlášení vlastníka tvoří:
pokoj 22,00 m2
pokoj 14,00 m2
pokoj 13,00 m2
kuchyň 10,00 m2
předsíň 7,10 m2
koupelna 2,70 m2
WC 1,40 m2
sklep 9,40 + 3,90 m2 - výlučné užívání, umístění 1. PP - (nezapočítává se do celkové plochy bytu.

K vlastnictví bytové jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech budovy čp. 207, 208 a pozemku parc. č. 613 o velikosti 357 m2, zapsaném na LV 1048, k.ú. Jince.

Třída energetické náročnosti budovy: G - průkaz nedodán.

Bližší popis předmětu prodeje je uvedený v Příloze č. 2 – Znalecký posudek.pdf.

Termin konání prohlídek:
I. termín - 6.1.2022 v 15:00 hod.

II. termín - 20.1.2022 v 15:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese:
Jana Žižky 208, 262 23 Jince.  GPS souřadnice: 49.7837306N, 13.9793742E

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.
 
POZOR - s ohledem na aktuální situaci COVID-19 nejsme schopni garantovat termín konání prohlídky. Tato může být kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. V případě konání prohlídky je nezbytně nutné, aby účastník prohlídky byl vybaven rouškou. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat.

Jedná se o prodej v rámci zpeněžení majetku dlužníka Milan Golis v insolvenčním řízení.

Předmětem prodeje nejsou movité věci vyobrazené na fotografiích.


Předmět prodeje:
- jednotka č. 208/2, byt, zapsaná v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1130 pro katastrální území Jince, obec Jince, situovaná v budově č.p. 207, 208, byt dům, část obce Jince, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1048 pro katastrální území Jince, obec Jince, postavené na pozemku parc.č. 613, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaných na listu vlastnictví č. 1048 pro katastrální území Jince, obec Jince, vše u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Příbram, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 39/568 na společných částech budovy výše uvedené, náležejícího k předmětné jednotce, a dále také spoluvlastnického podílu ve výši 39/568 na pozemku parc.č. 613, zastavěná plocha a nádvoří, náležejícího k předmětné jednotce.
 
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení insolvenčního správce.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]