aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6615

Prodej spoluvlastnického podílu id.1/2 RD 3+1 se zahradou, ulice U Zámku, obec Prštice, okr. Brno - venkov

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 01.04.2022 10:00:00
Aktuální čas 22.05.2022 02:36:41
Konec 19.05.2022 13:05:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 930 000 Kč
Aktuální cena 970 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 50 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
CIMG8189.JPG
 
Uživatel 1778719.05.2022 13:02:21 970 000
Uživatel 1773819.05.2022 13:01:02 960 000
Uživatel 1778719.05.2022 12:59:39 950 000
Uživatel 1773819.05.2022 12:59:15 940 000
Uživatel 1778719.05.2022 12:57:08 930 000
Popis:

Prodej spoluvlastnického podílu id.1/2 RD 3+1 se zahradou, ulice U Zámku, obec Prštice, okr. Brno – venkov

Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl id.1/2 na: 

- parc.č. 13, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 337 m2. Součástí je stavba bydlení č.p. 210 a vedlejší stavba (kůlna). Nezastavěná část pozemku je využívána jako částečně oplocený dvůr. Na pozemku jsou dále postaveny venkovní úpravy standardního rozsahu tvořící příslušenství.

- parc.č. 14, zahrada o výměře 163 m2. Pozemek je využívaný jako oplocená zahrada ve funkčním celku se stavbou rodinného domu č.p. 210. Na pozemku je postavena drobná stavba skladovacího přístřešku. Na pozemku jsou dále postaveny venkovní úpravy standardního rozsahu tvořící příslušenství.

Jedná se o zděný, krajní řadový, částečně podsklepený objekt bydlení (rodinný dům), který má jedno nadzemní podlaží a účelově nevyužívané půdní prostory pod sedlovou střechou. RD je napojen na vodu z řadu, kanalizace je dle sdělení svedena do kanalizačního řadu a el. NN.  Dispozičně RD obsahuje jeden byt o dispozici 3+1 s příslušenstvím, který je ke dni ocenění využívaný vlastníkem.

Dispoziční řešení:

1.PP: schody, uhelna, kotelna s kotlem na TP.

1.NP: vstupní chodba, koupelna vybavena umyvadlem a vanou, samostatné WC, průchozí pokoj se vstupem do pokoje s oknem do ulice, chodba na straně do dvora, komora, veranda se vstupem na dvůr a do průchozí kuchyně, ze které je přístupný další pokoj s okny do ulice a schody do sklepa.

Celková plocha: 500 m2

Zastavěná plocha: 185 m2
Užitná plocha: 116 m2

Zahrada :163 m2

Předmět prodeje je přesně specifikován v příloze Znalecký posudek.pdf a Předmět prodeje.pdf zveřejněné na této straně.

Movité věci uvedené na fotografiích tvořící vybavení nemovitosti nejsou předmětem prodeje. 

Adresa: Prštice, U Zámku 210

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Kupní cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci. Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem. 

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 45 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, resp. zajištěným věřitelem, uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním správcem.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají. 

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]