aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6393

Prodej spoluvlastnického podílu id.1/2 zemědělské stavby, k.ú. Malá Chmelná, obec Sušice, okr. Klatovy

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 13.10.2021 10:00:00
Aktuální čas 28.06.2022 21:32:52
Konec 01.12.2021 14:20:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 208 150 Kč
Aktuální cena 300 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 28 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
P1080342.JPG
 
Uživatel 1817301.12.2021 14:14:01 300 000
Uživatel 1844501.12.2021 14:08:55 280 000
Uživatel 1817301.12.2021 14:03:37 270 000
Uživatel 1844501.12.2021 13:58:51 250 000
Uživatel 1817301.12.2021 13:57:00 235 000
Uživatel 1844530.11.2021 23:04:46 230 000
Uživatel 1817330.11.2021 21:25:46 220 000
Uživatel 1844530.11.2021 13:47:47 213 150
Uživatel 1817324.11.2021 16:49:01 208 150
Popis:

Prodej spoluvlastnického podílu id.1/2 zemědělské stavby, k.ú. Malá Chmelná, obec Sušice, okr. Klatovy

Prodej id. podílu 1/2 zemědělské stavby a pozemků o celkové výměře 208 m2, situované v katastrálním území Malá Chmelná, obec Sušice. Dle údajů z KN jde o zastavěnou plochu, součástí které je zemědělská stavba a ostatní plochu. Jedná se o koncovou řadovou zemědělskou stavbu.

Podle platného územního plánu se nemovitosti nacházejí v lokalitě SV – plocha smíšená obytná venkovská. 

GPS : 49°14'56.70"N, 13°33'21.13"E

Předmět prodeje je přesně specifikován v příloze Znalecký posudek.pdf a  Předmět prodeje.pdf zveřejněné na této straně.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Kupní cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci. Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem. 


Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, resp. zajištěným věřitelem, uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním správcem.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají. 

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]